Koronawirus kosztował Energę około 100 mln zł w dziewięciu miesiącach 2020 roku

29 października 2020, 07:15 Alert
Enrga
fot. Energa

Energa zaprezentowała wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2020 roku. Wpływ pandemii koronawirusa na EBITDA Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, został oszacowany na około 100 mln zł.

Trzeci kwartał 2020 roku

Przychody Grupy Energa w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 3 030 mln zł (wobec 3 035 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku). EBITDA ukształtowała się na poziomie 501 mln zł (wobec 484 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku). Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) to 236 mln zł (wobec 221 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej to 5 443 GWh (wobec 5 396 GWh w trzecim kwartale 2019 roku). Energa osiągnęła 783 GWh w produkcji brutto (wobec 827 GWh w trzecim kwartale 2019 roku) i 4 611 GWh w sprzedaży detalicznej (wobec 4 863 GWh w trzecim kwartale 2019 roku).

Energa oszacowała wpływ pandemii koronawirusa na EBITDA w trzecim kwartale 2020 roku. Według tych danych, koszt wyniósł około pięć milionów złotych, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży.

Zysk netto Grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 85 mln zł w porównaniu do 103 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Na spadek wartości wyniku rok do roku wpłynęły wyższe koszty finansowe (efekt dokonanej wyceny pakietu akcji w posiadaniu Grupy Energa i zawiązanego w związku z tym odpisu).

Dziewięć miesięcy 2020 roku

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 1 556 mln zł, co oznacza spadek o 186 mln zł (11 procent) rok do roku. Za niższe wyniki odpowiada Linia Biznesowa Sprzedaż (niższa o 144 mln zł EBITDA na skutek realizacji niekorzystnej taryfy G w 2020 roku oraz pandemii) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (niższa o 91 mln zł EBITDA na skutek niższych przychodów ze sprzedaży energii oraz niższych przychodów z usług systemowych).

Wpływ pandemii koronawirusa na EBITDA Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, został oszacowany na około 100 mln zł.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Energa za trzeci kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu piątego listopada 2020 roku.

Energa/Jędrzej Stachura

Energa promuje fotowoltaikę wśród rolników