Operator wzmocni cyberbezpieczeństwo w handlu energią

13 czerwca 2024, 12:45 Alert

Od 13 czerwca 2024 roku w życie wchodzi Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/1366, które uzupełnia istniejące przepisy dotyczące rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nowy kodeks (Network Code on sector-specific rules for CyberSecurity) reguluje aspekty cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej.

Autostrada A2
Operatorem autostrady A2 jest spółka Autostrada Wielkopolska (fot. Wikipedia/CC)

NC CS określa szereg kluczowych zasad, w tym ocenę ryzyka cybernetycznego, minimalne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa, procedury certyfikacji produktów i usług, a także systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego. Nowe przepisy mają na celu zharmonizowanie działań sektora energetycznego w Unii Europejskiej, wzmacniając jednocześnie ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Kodeks NC CS stanowi integralną część Trzeciego Pakietu Energetycznego oraz jest uzupełnieniem Dyrektywy NIS2, mającej na celu zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne / Mateusz Gibała

Gutkowski: Podzespoły chińskie są piętą achillesową energetyki Zachodu (ROZMOWA)