PGE Dystrybucja jest kończy modernizacje stacji elektrycznej Wyszków

2 maja 2024, 13:45 Alert

PGE Dystrybucja kontynuuje kompleksową modernizację stacji 110/15kV Wyszków i zbliża się coraz bardziej do zakończenia projektu. Ta inwestycja o wartości ponad 44 milionów złotych, przynosi istotne ulepszenia w dostawie energii dla odbiorców w regionie, zwłaszcza na dynamicznie rozwijających się terenach inwestycyjnych na północ od Warszawy.

Umowa dotycząca modernizacji stacji została podpisana w połowie 2022 roku, a obecnie prace zbliżają się do finału. W ramach inwestycji powstała już nowa napowietrzna rozdzielnia 110 kV, wyposażona w podwójny system szyn zbiorczych w układzie U, co zwiększa możliwości przełączania linii zasilających. Dodatkowo, zainstalowano dwa pola transformatorów mocy oraz budynek rozdzielni 15kV, z rezerwą miejsca na ewentualną rozbudowę.

Aktualnie trwają końcowe etapy prac, w tym montażowe, sprawdzające m.in. obwody wtórne, automatykę, telemechanikę oraz łączność. Po ich zakończeniu stacja będzie mogła być całkowicie zdalnie sterowana, co znacząco poprawi jej wydajność i bezpieczeństwo działania.

Zmodernizowany obiekt znajduje się w sąsiedztwie stacji 400/110 kV, będącej kluczowym źródłem zasilania. Połączenie tych stacji wzmocni pewność i niezawodność zasilania oraz umożliwi znaczne zwiększenie przesyłanych mocy.

Dzięki tej inwestycji, obsługiwane tereny zyskują pewne źródło mocy, co ma szczególne znaczenie dla linii wysokiego napięcia kierujących się w stronę Baczek, będących kluczowym źródłem zasilania dla obiektów obsługujących ruch na Rail Baltica.

Modernizacja stacji Wyszków pozwoli także na zapewnienie odpowiedniego poziomu zasilania dla nowopowstającej stacji 110/15 kV Małopole, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszarów między Radzyminem a Wyszkowem, wzdłuż trasy S8.

Całość inwestycji zaplanowano zakończyć w II kwartale 2024 roku. Po ukończeniu projektu, możliwości przyłączania Odbiorców wzrosną, a niezawodność zasilania w regionie zostanie znacząco podniesiona.

PGE Dystrybucja / Mateusz Gibała

Sąd uchylił decyzję o wydobyciu węgla w Kopalni Turów po 2026 roku, ale nie przez zarzuty ekologów