Energa: W Polsce rośnie liczba przydomowych magazynów energii

17 czerwca 2024, 15:10 Alert

Energa-Operator odnotowuje wzrost liczby przydomowych magazynów energii. Na koniec maja do jej sieci podłączonych było ponad 3,5 tys. takich instalacji o mocy do 50 kW, osiągając łączną moc ponad 19 MW i pojemność blisko 90 MWh.

Siedziba Energi - Olivia Gate Źródło: Energa
Siedziba Energi - Olivia Gate Źródło: Energa

W ciągu ostatnich dwóch lat przyłączono 3359 magazynów energii. Obecnie ich liczba wynosi 3549. Dyrektor pionu usług dystrybucyjnych Energi-Operatora Ewa Sikora wskazała na problemy związane z nadprodukcją energii z odnawialnych źródeł, co powoduje konieczność ograniczania pracy tych źródeł z powodów bilansowych. Sikora podkreśliła, że magazyny energii mogą zwiększyć autokonsumpcję energii produkowanej przez mikroinstalacje, umożliwiając jej wykorzystanie w dowolnym czasie, niezależnie od warunków pogodowych. Do końca maja przyłączono ponad 11 tys. mikroinstalacji i 941 magazynów energii, co zwiększa łączną liczbę mikroinstalacji do blisko 280 tys., o mocy ponad 2460 MW.

Energa informuje, że 44 proc. mocy zainstalowanej w jej aktywach pochodzi z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z strategią Grupy Orlen, która skupia się na nisko- i zeroemisyjnych źródłach energii. Sieć dystrybucyjna Energi obejmuje około 1/4 powierzchni Polski, a w 2023 r. spółka dostarczyła 22,4 TWh energii elektrycznej, z czego 46 proc. pochodziło z OZE.

Grupa Orlen, która przejęła Energę w 2020 r., jest multienergetycznym koncernem z rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie oraz stacjami paliw w Europie. Inwestuje również w segment wydobywczy oraz odnawialne źródła energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. planuje uruchomienie co najmniej jednego małego reaktora jądrowego SMR. W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen, która zakłada inwestycje na poziomie 320 mld zł do końca dekady.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Energa w 2023 roku sprzedała rekordową ilość zielonej energii elektrycznej