Podpisano polsko-ukraińskie porozumienie o współpracy w dziedzinie energii

2 kwietnia 2024, 15:00 Alert

Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz ich zastępcy przeprowadzili dyskusje z ukraińskimi przedstawicielami na temat wspólnych działań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i przywracania zasobów naturalnych oraz różnorodności biologicznej Ukrainy. Podczas spotkań, które miały miejsce 28 marca 2024 roku podpisano porozumienie o współpracy polsko-ukraińskiej w obszarze energii  – czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W dyskusjach podkreślono, że agresja Rosji na Ukrainę ma tragiczne skutki dla ludności i środowiska, powodując znaczące szkody ekologiczne w kraju. Polska strona również zadeklarowała gotowość do pomocy Ukrainie w procesie odbudowy środowiska i likwidacji szkód ekologicznych.

– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest gotowa podzielić się z Ukrainą rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi szkód w środowisku oraz wesprzeć ją w zakresie szacowania szkód środowiskowych, a w przyszłości – w domaganiu się od Federacji Rosyjskiej rekompensat materialnych za szkody, które niewątpliwie są znaczne i dotyczą nas wszystkich – powiedział wiceminister Mikołaj Dorożała.

Jak zapewniła minister Paulina Hennig-Kloska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie nadal udzielać niezbędnego wsparcia Ukrainie i pomocy w kwestii naprawy uszkodzonej infrastruktury energetycznej i awaryjnych dostaw energii, w związku ze zniszczeniami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Strona polska wyraziła ponadto gotowość do dalszej współpracy w sektorze energetycznym, w tym na rzecz zwiększenia samowystarczalności energetycznej obu państw.

– Podpisywane dziś Memorandum of Understanding odzwierciedla obszary wzajemnego zainteresowania współpracą w sektorze energetycznym i nakreśla kierunki dalszych prac – powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska. – Jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą na temat skutecznych sposobów przeprowadzania sprawiedliwej transformacji oraz dostosowania prawodawstwa krajowego w ukraińskim sektorze energetycznym do przepisów UE i praktyk międzynarodowych – dodała.

Spotkania odbyły się w ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych pod współprzewodnictwem premierów Polski i Ukrainy. Stronę ukraińską w rozmowach reprezentowali Rusłan Strilets, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, oraz Wiceminister Yevhenii Fedorenko, a także Mykoła Kolesnyk, Wiceminister Energetyki Ukrainy. W spotkaniach udział wzięli ponadto Główny Konserwator Przyrody, Wiceminister Mikołaj Dorożała, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Wiceminister Maciej Bando, i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Mateusz Gibała

Polska i Ukraina chcą razem budować zbrojeniówkę w koalicji pancernej