LPG jako paliwo morskie może znacząco redukować emisje dwutlenku węgla

22 czerwca 2024, 06:30 Alert

Zgodnie z nowym wspólnym raportem Lloyd’s Register (LR) i Światowego Stowarzyszenia Gazu Płynnego (WLGA), skroplony gaz naftowy (LPG) jako paliwo morskie, w połączeniu z technologiami redukcji emisji i oszczędzania energii, takimi jak systemy przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (OCCS) może znacząco obniżyć emisje węgla i pomóc armatorom w spełnieniu przyszłych rygorystycznych regulacji.

Statek Yiannis wynajęty przez JERA na dostawy LNG z USA. Fot. Venture Global LNG
Statek Yiannis wynajęty przez JERA na dostawy LNG z USA. Fot. Venture Global LNG

Raport „Paliwo do przemyślenia: LPG”, który koncentruje się na korzyściach związanych z kosztami, dostępnością i oceną cyklu życia LPG jako paliwa morskiego, pokazuje, że rynek silników dwupaliwowych LPG będzie nadal rosnąć w oparciu o zdrowy portfel zamówień, oferując czystsze i mniej emisyjne źródło energii morskiej niż wiele dostępnych obecnie alternatyw. Raport wykazał, że użycie LPG jako paliwa morskiego w połączeniu z technologią taką jak OCCS może zmniejszyć profil emisji statku, z dodatkową korzyścią w postaci zmniejszenia wymaganej pojemności magazynowania CO2, dzięki niższym emisjom CO2 z spalania LPG. Pozwala to technologii działać bardziej efektywnie i oferuje armatorom ścieżkę do przyszłej zgodności z regulacjami.

Jednak wdrożenie LPG jako istotnego kandydata zarówno jako paliwa o zerowej lub bliskiej zerowej emisji, jak i jako paliwa przejściowego, napotyka pewne wyzwania i będzie zależało od tempo i skali dekarbonizacji produkcji paliwa oraz szybkości dojrzewania innych wspierających technologii oszczędzania energii, takich jak przechwytywanie węgla. Według raportu, skala dekarbonizacji produkcji paliwa ma wzrosnąć, gdy tradycyjni użytkownicy LPG będą dążyć do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Przewiduje się również wzrost popytu i handlu morskiego w nadchodzących latach, co spowoduje wzrost globalnej floty przewoźników LPG i otworzy możliwość dalszego wykorzystania LPG jako paliwa w tej flocie.

Raport wskazuje również na potencjał LPG do użycia jako paliwo w innych typach statków, ponieważ jego transport, magazynowanie i użycie zostały ustanowione przez kilka dekad, a dostawy i infrastruktura dostaw są powszechne. Chociaż długoterminowe projekcje cen paliw – zwłaszcza w kontekście nowych odnawialnych rodzajów paliw – LPG może również oferować atrakcyjne koszty operacyjne i kapitałowe w porównaniu z innymi alternatywami.

Panos Mitrou, Global Gas Segment Director w Lloyd’s Register, powiedział: „Tempo i skala produkcji odnawialnego LPG pozostają kluczowym czynnikiem w inicjowaniu szerszego przyjęcia LPG jako paliwa morskiego. Wspierające technologie oszczędzania energii, wraz z potencjalnie dojrzewającym systemem przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, będą dodatkowo wspierać LPG jako realne paliwo o niskiej lub zerowej emisji. Dzięki temu LPG może oferować atrakcyjne koszty operacyjne i kapitałowe w porównaniu z innymi alternatywnymi paliwami, gdy armatorzy będą dążyć do dekarbonizacji swoich flot zgodnie z bardziej rygorystycznymi regulacjami.”

Ponadto gotowość technologii będzie musiała się poprawić, a zakres dostępnych technologii silnikowych zostanie rozszerzony, aby umożliwić szerokie przyjęcie LPG na wielu typach statków. Obecnie nie ma czterosuwowego silnika morskiego zdolnego do użycia LPG, co oznacza, że pomocnicze silniki na statkach będą musiały zostać zdekarbonizowane poprzez dodatkowe paliwo.

Co więcej, raport podkreśla, że bezpieczne ramy bunkrowania muszą zostać również opracowane, aby zachęcić do przyjęcia LPG. Ramy regulacyjne dotyczące użycia LPG, szczególnie dla bunkrowania, pozostają fragmentaryczne, z pierwszymi tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi konstrukcji i projektowania statków dopiero zaczętymi na poziomie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), podają LR i WLGA w raporcie.

Nikos Xydas, dyrektor techniczny Światowego Stowarzyszenia Gazu Płynnego, dodał: „LPG jest unikalnym i wyjątkowym źródłem energii, kluczowym dla dekarbonizacji sektora żeglugowego. Przechowywany i transportowany jako ciecz, a konsumowany jako gaz, jest dobrze znany ze swoich korzyści w zakresie niższych emisji jako paliwo morskie.

„Z rosnącą liczbą zamówień na statki napędzane LPG, jasne jest, że rola LPG w przemyśle żeglugowym się rozszerza. W miarę jak świat zmierza w kierunku głębokich celów dekarbonizacji, LPG wyłania się jako idealne paliwo dla wszystkich typów statków, oferując czystsze paliwo alternatywne dziś i ścieżkę do jeszcze czystszego jutra. Jego elastyczność, niskie emisje i opłacalność czynią LPG potencjalnym paliwem z wyboru w sektorze żeglugowym, torując drogę do niskokosztowej dekarbonizacji.

Offshore energy / Mateusz Gibała

Nowe sankcje unijne biją we flotę widmo oraz reeksport LNG z Rosji