Rada Unii przyjęła pakiet dotyczący unijnego rynku gazu i wodoru

21 maja 2024, 12:30 Alert

Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet dotyczący unijnego rynku gazu i wodoru, który ma na celu promowanie gospodarki opartej na gazach odnawialnych i niskoemisyjnych, zwłaszcza wodoru, w kontekście osiągnięcia celów UE dotyczących dekarbonizacji.

Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko
Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko

Nowe przepisy określają zasady organizacji rynku gazu ziemnego oraz tworzą ramy dla rozwoju rynku wodoru, włączając w to dedykowaną infrastrukturę. Planuje się integrację i przejrzyste planowanie sieci gazowych i wodorowych w całej UE, promując jednocześnie efektywność energetyczną.

Aby wspierać wycofywanie paliw kopalnych, od 2049 roku nie będą zawierane długoterminowe umowy na gaz kopalny, zamiast tego promuje się stosowanie gazu odnawialnego i niskoemisyjnego. Państwa członkowskie mają dostosować swoje ustawodawstwo krajowe do zapisów dyrektywy w ciągu dwóch lat.

Pakiet ten jest częścią szerszego programu legislacyjnego „Fit for 55” i ma na celu aktualizację istniejących przepisów w zakresie gazu przyjętych w 2009 roku. Ostateczne porozumienie w sprawie dyrektywy osiągnięto w listopadzie 2023 roku, a w sprawie rozporządzenia w grudniu 2023 roku.

ISB News / Mateusz Gibała

Karwowski: Czy Polska potrzebuje Tarczy Wschód by obronić się przed Rosją?