Prawie połowa Polaków patrzy pozytywnie na przekształcenie gospodarki i sieci energetycznych

3 lipca 2024, 09:15 Alert

Blisko 46 proc. Polaków pozytywnie ocenia proces przekształcania gospodarki i sieci energetycznych w bardziej zrównoważone – jak wynika z raportu UCE Research i DGA. 29,9 proc. badanych ma negatywne zdanie, a 24,2 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Źródło: Freepik
Źródło: Freepik

Raport UCE Research i DGA pokazuje, że 45,9 proc. Polaków dobrze ocenia proces zmiany gospodarki i sieci energetycznych w Polsce na bardziej zrównoważone. Natomiast 29,9 proc. uważa inaczej, a 24,2 proc. jest niezdecydowanych.

Najbardziej pozytywnie proces oceniają osoby w wieku 65-74 lat, zarabiające powyżej 9 tys. zł miesięcznie. Negatywne opinie przeważają w grupach wiekowych 35-44 lat oraz 75-80 lat, z dochodami miesięcznymi między 5000 a 6999 zł netto.

Autorzy badania przewidują, że zadowolenie z transformacji energetycznej będzie rosło wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Anna Szymańska, współautorka badania i wiceprezes zarządu DGA, wskazuje, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z konieczności takich działań, co przyczynia się do rosnącego zadowolenia.

Z kolei niemal 30 proc. respondentów negatywnie oceniających proces modyfikacji gospodarki odzwierciedla społeczne obawy związane m.in. ze wzrostem cen energii oraz ograniczeniami w rozwoju energii wiatrowej. Dodatkowo w ostatnich latach do Polski sprowadzono znaczną ilość węgla, co również wpłynęło na nastroje społeczne. Kampania „Energia NaPrawdę” z września 2023 roku wykazała, że w sieci krążyło wiele dezinformacji dotyczących sektora energetycznego.

Analitycy z UCE Research podkreślają, że mężczyźni częściej oceniają proces pozytywnie niż kobiety (49,4 proc. vs. 42,5 proc.). Najbardziej zadowolone są osoby w wieku 65-74 lat (54,9 proc.), z dochodami powyżej 9 tys. zł (51 proc.) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (53,4 proc.), głównie z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców (54,9 proc.).

Negatywne opinie częściej wyrażają mężczyźni (30,7 proc.) niż kobiety (29,1 proc.), głównie osoby w wieku 35-44 lat i 75-80 lat (po 33,3 proc.), z dochodami między 5000 a 6999 zł netto (37,5 proc.), posiadające wyższe wykształcenie (34,8 proc.) oraz mieszkające w miastach liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (35,2 proc.)

Magdalena Franciszczak, współautorka badania, zauważa, że około 19 proc. Polaków doświadcza ubóstwa energetycznego, co wpływa na ich postrzeganie transformacji energetycznej. Według niej, zwrócenie się ku zrównoważonej gospodarce opartej na OZE jest jedynym sposobem na trwałe zahamowanie wzrostu cen energii i oszczędności dla gospodarstw domowych.

Autorzy badania zauważają również, że polska mentalność zmienia się w kierunku większego zrozumienia dla odnawialnych źródeł energii, z uwagi na kończące się zasoby węgla i rosnące koszty jego wydobycia.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez UCE Research i DGA. w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu” z udziałem 1010 dorosłych Polaków.

UCE Research / Mateusz Gibała

Grenevia otrzyma miliony złotych dofinansowania unijnego na rozwój wiatraków