Kochański & Partners: Inteligentne sieci energetyczne są kluczem do wzrostu efektywności OZE w Polsce

22 kwietnia 2024, 07:25 Energetyka

W 2023 roku udział OZE w unijnym miksie energetycznym wyniósł 44%, ale w całkowitym zużyciu energii tylko 23%. Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz starzejąca się infrastruktura elektroenergetyczna to wyzwania, które ograniczają rozwój OZE. W Polsce 46% linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i 40% linii średniego napięcia jest starszych niż 40 lat, co prowadzi do rosnącej liczby odmów przyłączenia instalacji OZE  – piszą Natalia Kotłowska-Wochna i Aleksandra Pinkas z kancelarii Kochański & Partners w Biznes Alert.

Źródło: Freepik
Źródło: Freepik

Polscy operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDe) podpisali porozumienie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) w celu współpracy nad cyfryzacją i automatyzacją sieci. To krok zgodny z unijną strategią integracji systemu energetycznego, zakładającą szeroką elektryfikację zastosowań, wykorzystanie usług cyfrowych, sztucznej inteligencji i zarządzanie zmiennym popytem.

Nowe rozporządzenie systemowe UE dla rynku energii wprowadzi usługi elastyczności, umożliwiając systemowi elektroenergetycznemu dostosowywanie się do zmienności wytwarzania i zużycia energii. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSPe) wraz z Prezesem URE ustalą szczegółowe zasady wdrożenia tych usług. W Polsce pierwsze regulacje dotyczące usług elastyczności zostały wprowadzone do ustawy prawo energetyczne (p.e.), umożliwiając agregatorom, odbiorcom aktywnym i wytwórcom energii świadczenie tych usług.

Intensywny rozwój OZE i elektryfikacja wymagają modernizacji i cyfryzacji sieci elektroenergetycznych. Określenie potrzeb w zakresie wdrożenia inteligentnych usług sieciowych, takich jak usługi elastyczności, jest kluczowe dla dialogu między inwestorami z branży OZE a regulatorem. Ustawodawca powinien szybko przyjąć rozwiązania wspierające inteligentne usługi sieciowe, aby zwiększyć przepustowość sieci i udział OZE.

– Technologie cyfrowe zmieniają sposób funkcjonowania firm, a najbliższe lata przyniosą intensyfikację tych zmian chociażby poprzez coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji czy IoT. Sektor energetyczny nie jest tutaj wyjątkiem i także w jego rozwoju, w tym m.in. w rozwoju sieci energetycznych coraz większą rolę odgrywać będą technologie cyfrowe. Smart grid to idealny przykład wykorzystania technologii informacyjnej do optymalizacji produkcji i dostawy energii. Poprzez wykorzystanie zaawansowanej analityki danych i infrastruktury pomiarowej, zyskujemy możliwość skutecznego monitorowania, przewidywania, czy reagowania w czasie rzeczywistym – stwierdza Natalia Kotłowska-Wochna, radca prawny, partner w praktyce New Tech M&A kancelarii Kochański & Partners

– Postęp technologiczny sprawił, że architektury inteligentnych sieci stały się wysoce zintegrowane, elastyczne i responsywne, zdolne do wykrywania przerw w dostawie prądu i reagowania na nie, czy przełączania źródeł zasilania w sytuacjach awaryjnych, a także potrafiące płynnie integrować niezliczone źródła odnawialne. Rola machine learining i AI, z ich możliwościami analityki danych (zarówno w kontekście skali jak i sprawności) jest nieocenionym narzędziem do przewidywania, analizy i reagowania, a wraz z czujnikami i urządzeniami IoT zapewniającymi przepływ danych sprawia, że stosowane w przyszłości oprogramowanie sieci, przyniesie nieznaną do tej pory skalę wydajności. Wzrost zaangażowania technologii to jednak równocześnie wzrost pewnych zagrożeń. Niezależnie od obowiązków wynikających z nowych regulacji w zakresie prawa energetycznego, odpowiednią uwagę będzie należało poświęcić aspektom takim jak integralność danych czy cyberbezpieczeństwo –  dodaje.

https://biznesalert.pl/energetyka-wodor-oze-polska-spolka-gazownictwa-innowacje/