Gibała: Pokolenie Z chce zmian na rynku pracy

21 maja 2024, 13:00 Energetyka

– Pokolenie Z wkracza na rynek pracy z unikalnym zestawem wartości, umiejętności i oczekiwań. Coraz więcej przedstawicieli tej grupy wchodzi w świat zawodowy, a przez to zmieniają się nie tylko dynamika pracy, ale również sposób, w jaki firmy podchodzą do zarządzania talentami, kształtowania kultury organizacyjnej i rozwoju technologicznego – pisze Mateusz Gibała, redaktor BiznesAlert.pl.

  • Pokolenie Z wkracza na rynek pracy z unikalnym zestawem wartości, oczekując elastyczności, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zaangażowania pracodawców w kwestie społeczne i ekologiczne.
  • Pokolenie Z poszukuje pracy, która ma znaczenie społeczne i ekologiczne, promującą rozwój osobisty oraz zapewniającą inkluzywne i przyjazne środowisko pracy. Ich wpływ na przyszłość rynku pracy będzie znaczący, wymuszając elastyczność, zrównoważony rozwój i innowacyjność ze strony firm.
  • Młodzi ludzie z pokolenia Z wyrażają obawy dotyczące przyszłości związanej z narastającą degradacją środowiska oraz skutkami zmian klimatycznych, co wpływa na podejmowane decyzje związane z rynkiem pracy, zwiększając znaczenie działań proekologicznych i społecznych firm.

Pokolenie Z charakteryzuje się silnym poczuciem wartości osobistych i społecznych. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, młodzi ludzie z tej grupy często stawiają na pierwszym miejscu równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, oczekując elastyczności i możliwości pracy zdalnej. Wartości takie jak różnorodność, inkluzywność i odpowiedzialność społeczna są dla nich niezwykle ważne. Wielu przedstawicieli pokolenia Z poszukuje pracodawców, którzy dzielą ich zaangażowanie w kwestie społeczne i ekologiczne.

– Młodzi pracują od niedawna albo stoją na progu zmian. Młodzi ludzie są bardzo otwarci na temat zielonej transformacji i oczekują od firm zaangażowania w edukację proekologiczną – stwierdziły autorki raportu „Pokolenie Z a zielone umiejętności” podczas briefingu zorganizowanego przez Polską Zieloną Sieć.

Pokolenie Z dorastało w świecie zdominowanym przez technologię. Są to prawdziwi cyfrowi natywiści, którzy nie znają świata bez internetu, smartfonów i mediów społecznościowych. Wykorzystują technologie nie tylko do komunikacji, ale również do pracy, nauki i rozrywki. W związku z tym mają wysokie oczekiwania dotyczące technologii w miejscu pracy – od nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych po zaawansowane systemy zarządzania projektem. Ich umiejętność szybkiego przyswajania nowych technologii i adaptacji do zmieniających się warunków sprawia, że są cennymi pracownikami w dynamicznie rozwijających się branżach. Jednak z drugiej strony, ich nieustanne zanurzenie w świecie cyfrowym może prowadzić do problemów z koncentracją i potrzebą częstych zmian, co stanowi wyzwanie dla tradycyjnych struktur pracy.

– Najważniejsze wartości dla młodych ludzi to szacunek, uczciwość oraz dbałość o środowisko. Młodzi oczekują transparentności działań firm, zarówno w kwestiach społecznych, jak i ekologicznych – stwierdziła Justyna Szczepanik w wywiadzie dla BiznesAlert.pl.

Pokolenie Z poszukuje pracy, która ma znaczenie i pozwala na rozwój osobisty. Są ambitni, ale jednocześnie świadomi potrzeby zdrowia psychicznego i fizycznego. Chcą czuć, że ich praca ma wpływ nie tylko na firmę, ale także na społeczność i środowisko. Pracodawcy, którzy potrafią zaoferować jasną ścieżkę rozwoju, możliwość ciągłego uczenia się i udział w projektach społecznie odpowiedzialnych, mogą liczyć na większe zaangażowanie ze strony tej grupy.

Pokolenie zmian, które chce sprawiedliwego traktowania

Młode pokolenie wchodzące na rynek pracy stawia sobie pytania, które jeszcze dekadę temu mogły wydawać się marginalne. Czy firma, do której aplikują, rzeczywiście dba o środowisko, czy może jedynie stosuje praktyki greenwashingu? Czy jest inkluzywna i promuje różnorodność? Te pytania są kluczowe dla zetek, które swoje decyzje konsumenckie oraz zawodowe opierają na wartościach związanych z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną.

– Osoby urodzone po 1995 roku szczególnie uważnie przyglądają się wartościom, jakimi kierują się marki. Ma to przełożenie nie tylko na ich zachowania konsumenckie, ale także na wybór miejsca pracy – wyjaśnia Alicja Piekarz z Polskiej Zielonej Sieci.

Polska Zielona Sieć przeprowadziło badanie, które objęło szeroką grupę młodych ludzi, pytając ich o podejście do pracy zawodowej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wyniki badania pokazują, że dla wielu zetek odpowiedzialność ekologiczna i społeczna potencjalnego pracodawcy jest równie ważna, co oferowane warunki pracy czy wynagrodzenie. Młodzi ludzie pragną pracować w miejscach, które nie tylko dbają o swoje zyski, ale również o dobrostan planetarny i społeczny.

Jednym z głównych wątków poruszonych podczas śniadania prasowego była kwestia greenwashingu – praktyki, gdzie firmy próbują stworzyć fałszywy wizerunek ekologicznie odpowiedzialnych, podczas gdy ich działania rzeczywiste nie mają nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Zetki są szczególnie wyczulone na takie działania, często wnikliwie analizując komunikaty marketingowe firm oraz ich faktyczne praktyki.

– Zetki potrafią odróżnić prawdziwe działania proekologiczne od marketingowych frazesów. To pokolenie, które odczuwa skutki zmian klimatycznych i chce mieć pewność, że ich praca przyczynia się do pozytywnych zmian – dodaje Piekarz.

Oprócz ekologii, młode pokolenie zwraca również dużą uwagę na inkluzywność w miejscu pracy. Firmy, które promują różnorodność, równość szans i tworzą otwarte, przyjazne środowisko pracy, mają większe szanse przyciągnąć i zatrzymać młodych talentów. Zetki chcą pracować w miejscach, gdzie ich głos jest słyszany i gdzie mogą być sobą.

– Nasze podejście do kwestii klimatycznych i zielonych umiejętności jest niezwykle istotne. Widzimy ogromny potencjał w młodym pokoleniu i pokładamy w nim wiele nadziei. Obecnie znajdujemy się w momencie społeczno-gospodarczym, który wymaga transformacji na skalę europejską, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi o różnorodnych umiejętnościach. Dotyczy to zarówno osób posiadających techniczne umiejętności, na przykład monterów instalacji fotowoltaicznych, jak i tych, którzy specjalizują się w miękkich umiejętnościach, takich jak zarządzanie zasobami czy promowanie postaw proekologicznych – stwierdziły autorki raportu w wywiadzie dla BiznesAlert.pl.

Aż 36% osób badanych wyraża obawy dotyczące swojej przyszłości ze względu na narastającą degradację środowiska, podkreślając potrzebę natychmiastowych działań. Dodatkowo, kolejne 28,5% respondentów przyznaje, że są przerażeni obecnymi skutkami zmian klimatycznych, takimi jak powodzie czy susze. Te nastroje mają widoczny wpływ na podejmowane decyzje związane z rynkiem pracy. Chociaż wysokość wynagrodzenia nadal jest głównym czynnikiem determinującym wybór miejsca pracy dla 50% badanych, to na trzecim miejscu znalazła się opinia o firmie, w tym jej podejście do kwestii środowiskowych i społecznych. Ponadto, niemal 80% osób urodzonych po 1995 roku wyraża chęć uczestnictwa w szkoleniach mających na celu rozwój tzw. „zielonych kompetencji” poprzez tzw. „upskilling”.

To oni kształtują przyszły wygląd polskiego rynku pracy

Wpływ pokolenia Z na przyszłość rynku pracy będzie znaczący. Ich podejście do pracy, wartości i oczekiwania będą kształtować sposób, w jaki firmy funkcjonują i rozwijają się. Organizacje, które będą w stanie zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby tej grupy, mogą zyskać przewagę konkurencyjną.

Przewiduje się, że elastyczność, zrównoważony rozwój i innowacyjność staną się kluczowymi elementami przyszłego rynku pracy. Firmy będą musiały stworzyć środowiska pracy, które promują kreatywność, współpracę i zrównoważony rozwój, aby przyciągnąć i zatrzymać młode talenty.

Naukowcy alarmują: Europejskie lasy są zagrożone przez zmiany klimatyczne