TAG: Polska Zielona Sieć

Najnowszy raport pt. „Podsycanie ognia” (ang. „Fuelling the Fire”) światowej organizacji Friends of the Earth International ukazuje jak […]
Towarzystwo na Rzecz Ziemi przekazało dziś informację, z której wynikało, że mimo braku decyzji środowiskowej wymaganej do realizacji tego […]
Mimo braku decyzji środowiskowej wymaganej do realizacji tego typu inwestycji, Enea Wytwarzanie rozpoczęła budowę stalowej przegrody piętrzącej […]
Czy grozi nam zmarnowanie ogromnego potencjału drzemiącego w środkach unijnych, którymi w latach 2014-2020 będą zarządzać polskie […]