Enea odpiera zarzuty dot. budowy przegrody na Wiśle

9 listopada 2015, 15:48 Energetyka

Towarzystwo na Rzecz Ziemi przekazało dziś informację, z której wynikało, że mimo braku decyzji środowiskowej wymaganej do realizacji tego typu inwestycji, Enea Wytwarzanie rozpoczęła budowę stalowej przegrody piętrzącej wodę na Wiśle w rejonie ujęcia dla elektrowni Kozienice. Enea Wytwarzanie wyjaśnia, że budowa progu jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.


Enea Wytwarzanie twierdzi, ze działa zgodnie z prawem. – Kierując się nadrzędnym interesem publicznym rozpoczęliśmy prace nad budową progu tymczasowego na Wiśle. Decyzja o czasowym podpiętrzeniu wód rzeki Wisły ma związek z suszą hydrologiczną i nienaturalnie niskim poziomem wody. Gdy poziom w rzece w sposób naturalny i stały się podniesie, zdemontujemy próg. Próg jest potrzebny dla poprawy bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na podstawie oficjalnego wystąpienia PSE do Enea Wytwarzanie, uzyskaliśmy w szczególnym trybie zgodę Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z nią „spiętrzenie wód będzie wykonane do czasu ustabilizowania się sytuacji hydrologicznej na Wiśle”. Nasze działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Podejmując je chcemy uniknąć sytuacji jaka miała miejsce w Systemie Elektroenergetycznym latem i może nastąpić zimą, kiedy z powodu niskiego stanu wody w Wiśle może dojść do ograniczeń w produkcji energii elektrycznej – powiedziała portalowi CIRE Agata Reed, rzecznik prasowy Enei Wytwarzanie.

Agata Reed zwraca uwagę, że przegroda ma charakter tymczasowy i nie ingeruje w sezonowe cykle poziomów wód Wisły. Wszystkie prace są i będą realizowane pod nadzorem przyrodniczym ekologów z Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i współpracujących z nimi ichtiologów. Pomimo tymczasowości progu, dla ryb będzie wykonana tzw. przepławka kaskadowa. To specjalny fragment przegrody, w którym są zainstalowane komory, dzięki którym ryby mogą przepływać zarówno w górę jak i w dół rzeki.

– Budowa stałego progu na Wiśle to odrębny projekt, który znajduje się dopiero w fazie przygotowania do realizacji. Trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, prowadzona jest aktualizacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko – poinformowała CIRE rzecznik prasowy Enei Wytwarzanie.

Źródło: CIRE.PL