JSW analizuje możliwości akwizycji projektów OZE

22 maja 2024, 13:00 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważa akwizycję projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), obejmujących zarówno fotowoltaikę, jak i energetykę wiatrową. Informację tę przekazał Jarosław Kluczniok, zastępca prezesa ds. rozwoju, podczas telekonferencji.

fot. JSW

– Prowadzimy analizy możliwości akwizycji projektów OZE, nie tylko w fotowoltaice, ale również w wietrze – powiedział Kluczniok. Dodał również, że spółka zamierza w najbliższej przyszłości dokonać dogłębnej analizy nowych, potencjalnych kierunków rozwoju.

Podczas telekonferencji Kluczniok podkreślił, że JSW planuje kolejne kroki w kierunku zazielenienia swojej działalności, co jest kluczowym elementem strategii rozwojowej Grupy.

Grupa JSW, będąca największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) oraz znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej, kontynuuje działania na rzecz dywersyfikacji swoich źródeł energii i minimalizacji wpływu na środowisko. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku i osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 15,34 mld zł w 2023 roku.

JSW podejmuje więc ważne kroki w stronę zrównoważonego rozwoju, co wpisuje się w szerszy trend w przemyśle ciężkim, dążący do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym.

ISB News / Mateusz Gibała

JSW modernizuje kopalnię by uzyskać więcej koksu