Orlen pracuje nad nową technologią zagospodarowania dwutlenku węgla

19 czerwca 2024, 15:00 Alert

Grupa ORLEN pracuje nad nowatorską technologią zagospodarowania dwutlenku węgla pochodzącego z procesów petrochemicznych, produkcji biogazu oraz wychwytu gazów emitowanych w segmencie rafineryjno-energetycznym.

Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.
Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.

Nowe rozwiązanie ma pozwolić na wykorzystanie około 100 tys. ton CO2 rocznie, co znacznie ograniczy emisje. Celem jest osiągnięcie zdolności zagospodarowania lub sekwestracji około 3 mln ton CO2 rocznie do 2030 roku. CO2 pochodzący z produkcji ORLEN zostanie przekształcony m.in. w surowce do specjalistycznych produktów petrochemicznych, materiałów budowlanych, polimerów do druku 3D, modyfikatorów oraz komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i meblarskiego.

Kluczowy projekt badawczo-rozwojowy oparty na własnym patencie ORLEN zakłada produkcję węglanu etylenu z CO2 i tlenku etylenu. Ten związek będzie używany do tworzenia nowych zaawansowanych produktów chemicznych, takich jak oligowęglanodiole, komponenty poliuretanów, węglan dimetylu oraz elektrolity do baterii litowo-jonowych. Obecnie trwają prace nad projektowaniem i budową instalacji pilotażowych oraz uruchamianiem stanowisk badawczych w laboratoriach Centrum Badawczo-Rozwojowego ORLEN. Testy instalacji pilotażowych są planowane na lata 2025-2026, po czym nastąpią testy w skali demonstracyjnej i wdrożenie przemysłowe po 2030 roku.

Równocześnie ORLEN bada możliwość wykorzystania CO2 w materiałach budowlanych, takich jak betony związanego dwutlenku węgla, co może prowadzić do znacznych oszczędności w zużyciu cementu. Grupa ORLEN kontynuuje rozwijanie działań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W 2023 roku firma dołączyła do międzynarodowego projektu NEXTLOOPP, którego celem jest komercjalizacja technologii recyklingu polipropylenu z odpadów konsumenckich. Do końca dekady ORLEN planuje zwiększyć moce recyklingowe do 300 tys. ton rocznie. Wychwytywanie i zagospodarowywanie CO2 (CCU i CCS) stanowi kluczowy element strategii ORLEN w zmniejszaniu emisji.

Orlen / Mateusz Gibała

Jakóbik: Mały atom Orlenu i Synthosa przetrwał, ale dalej czeka