Energia online w Melbourne

25 stycznia 2019, 09:15 Alert

Wraz z początkiem 2019 roku władze Melbourne ogłosiły, że 100 procent energii wykorzystywanej przez miasto pochodzi z odnawialnych źródeł. 

fot. VSB

Sukces w osiągnięciu tak ambitnego celu ma zainspirować władze innych miast do tego, by wspierały rozwój energetyki odnawialnej. Melbourne jednocześnie stało się pierwszym miastem w Australii, które wykorzystuje tylko OZE.

Sukces lokalnych władz był możliwy dzięki projektowi zakupu energii z odnawialnych źródeł. Zaangażowano w projekt 14 instytucji, uczelni i rad. Powstałe na tej bazie konsorcjum zawarło unikalną umowę na zakup energii pochodzącej z farmy wiatrowej Crowlands Wind Farm, nieopodal Ararat, 205 km od Melbourne. Farma o mocy zainstalowanej 80 MW sprzedaje konsorcjum 1/3 produkowanej energii. Nie ujawniono jaka jest jej cena wedle umowy. 88 GWh zakupionej zielonej energii ma pomóc zredukować ponad 96 tysięcy ton gazów cieplarnianych rocznie.

City of Melbourne/Agata Rzędowska