ENTSO-E: Polska nie jest tego lata zagrożona blackoutami

16 czerwca 2020, 16:30 Alert
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE
Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Stowarzyszenie europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E opublikowało raport na temat bezpieczeństwa dostaw energii w sezonie jesienno-zimowym 2020 roku oraz prognozę sytuacji w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, na nadchodzące lato. Mniejszy popyt na energię elektryczną obniża ryzyko wystąpienia przerw dostaw energii w tym roku. Symulacja sytuacji w lecie 2020 roku przeprowadzona przez ENTSO-E pokazuje, że istnieje znikome ryzyko przerw dostaw energii elektrycznej.  Tylko cztery na 3500 przeprowadzonych symulacji pokazują możliwość wystąpienia takiego ryzyka. – Ryzyko takie istnieje w sytuacji bardzo niekorzystnych zbiegów okoliczności i wymuszonych przerw w systemie – czytamy w raporcie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) analizują obecnie bilans mocy przed zbliżającym się latem. – Z jednej strony pandemia koronawirusa spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania, z drugiej sucha zima i sucha wiosna może przekładać się na większe ograniczenia w dostępie do wody, która chłodzi elektrownie – podaje stowarzyszenie.

Import za pośrednictwem połączeń międzysystemowych może mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw.  ENTSO-E podaje, że dostępność importu na połączeniach Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją jest trudny do przewidzenia ze względu na dużą niepewność spowodowaną poziomem nieplanowanych przepływów przez polski system elektroenergetyczny, czyli tzw. przepływów kołowych. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że w Niemczech może pojawić się wystarczająca ilość energii słonecznej, która mogłaby wesprzeć polski system elektroenergetyczny w razie potrzeby, ale zdolności przesyłowe na połączeniach międzysystemowych w kierunku Polski mogą być ograniczone. Zdaniem autorów przepustowość połączeń ze Szwecją i Litwą będzie prawdopodobnie w pełni dostępna. Jednak moc elektrowni na Litwie może nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb importowych systemu polskiego.

W raporcie można także przeczytać, że jest rozwiązanie do wykorzystania w razie pojawienia się problemów ze zbilansowaniem polskiego systemu elektroenergetycznego, w ekstremalnie trudnych warunkach oraz potrzeby zwiększenia zdolności importowych na profilu synchronicznym. –  PSE mają umowę z niemieckim operatorem 50Hertz. Ponadto PSE zakontraktowało co najmniej 0,68 GW mocy w usłudze DSR na lato 2020 roku, która może zostać wykorzystane w razie takiej potrzeby – czytamy w raporcie.

ENTSO-E/Bartłomiej Sawicki