Equinor i Polenergia złożyły wnioski o wsparcia ich offshore

5 marca 2021, 16:00 Alert

Equinor i Polenergia złożyły wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Inwestycje zlokalizowane są na Morzu Bałtyckim w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope
Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope

Łączna moc obu farm wiatrowych wyniesie do 1440 MW i po uruchomieniu będą one mogły zasilić ponad dwa miliony polskich gospodarstw domowych. Equinor pełni w tych projektach rolę operatora na etapie ich rozwoju, budowy i eksploatacji. Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z realizacją projektu.

Partnerzy joint venture złożyli wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, czyli tzw. ustawą offshore. Ustawa przewiduje, że w pierwszej fazie systemu wsparcie może być przyznane dla projektów o łącznej mocy do 5,9 GW.

– Polska wyznaczyła ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w ramach szerokiej transformacji energetycznej. Equinor chce być wiodącym partnerem w tym procesie. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są kamieniem milowym dla naszych projektów. Obecnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Klimatu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną w systemie wsparcia dla morskich farm wiatrowych. To warunkuje dalszy rozwój tych projektów i rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej – mówi prezes zarządu Equinor Polska Michał Kołodziejczyk.

Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej w Polsce: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50 procent udziałów w każdym z trzech projektów.

Equinor/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Siedem grzechów głównych rozporządzenia o cenie energii z offshore