Equinor i RWE dołączają do projektu zielonego wodoru w Holandii

8 grudnia 2020, 12:15 Alert
skne offshore
Źródło: www. azocleantech.com/SKNE

Niemiecki koncern RWE i norweski Equinor dołączyły do ​​początkowej fazy holenderskiego projektu produkcji zielonego wodoru przy użyciu morskiej energii wiatrowej. Projekt NorthH2, uruchomiony w lutym przez Dutch Gasunie, Groningen Seaports i Shell, będzie wykorzystywał energię elektryczną do produkcji wodoru z wody, unikając emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją wodoru z paliw kopalnych.

Partnerzy planują zbudować moc elektrolizy o mocy 4 gigawatów do 2030 roku, zwiększając ją do ponad 10 GW do 2040 roku, co pozwoliłoby na produkcję odpowiednio 0,4 miliona i 1 miliona ton wodoru. Wodór jest obecnie wytwarzany głównie z paliw kopalnych, głównie gazu ziemnego, w procesie emitującym CO2, ponieważ elektroliza jest wciąż zbyt droga ze względu na ilość potrzebnej energii. Elektroliza może być procesem bezemisyjnym, jeśli wykorzystywana energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

– Wchodzimy do konsorcjum (projektu) na etapie wykonalności, z opcją dalszego włączania projektu w fazę rozwoju, razem z RWE. Etap wykonalności, który potrwa do lipca 2021 roku, oceni uzasadnienie biznesowe i koszty, a także będzie starał się nawiązać współpracę z potencjalnymi klientami i decydentami – powiedział rzecznik Equinor w e-mailu do Reutersa.

Equinor chce stać się „szeroką firmą energetyczną”, zwiększając udział energii odnawialnej i osiągając zerową emisję CO2 netto do 2050 roku. Niemiecki koncern RWE oświadczył, że wniesie swój know-how w zakresie produkcji zielonego wodoru i dostępu do magazynów gazu do przechowywania wodoru, jednocześnie dostarczając paliwo klientom przemysłowym.

Reuters/Michał Perzyński