Kolejny etap narodzin atomu w Pątnowie. PGE i ZE PAK złożyły wniosek o zgodę na koncentrację

8 marca 2023, 14:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK złożyły wniosek o zgodę na koncentrację. Jest to kolejny etap w drodze do budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK, które wspólnie będą realizować projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie, złożyły wniosek o zgodę na koncentrację. Dokument trafi teraz na biurko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

– Zgodnie z zapowiedziami, dzień po podpisaniu wstępnego porozumienia w sprawie utworzenia spółki celowej, złożyliśmy do prezesa UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację. To kolejny krok do formalnego utworzenia spółki PGE i ZE PAK, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim – tłumaczy Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Siódmego marca Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały wstępne porozumienie dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 procent akcji w nowo powstającej spółce, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Wstępne analizy wykazały, że mogą tam pracować co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Prezes UOKiK kontroluje w ten sposób te transakcje, które wywierają lub mogą wywrzeć skutki na terytorium Polski. Kontrola koncentracji przedsiębiorców – w drodze połączenia, przejęcia kontroli, nabycia zorganizowanej części mienia i utworzenia nowego przedsiębiorcy – ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich konsolidacji, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej. Przedsiębiorstwa muszą zgłosić zamiar koncentracji, jeżeli łączny ich światowy obrót w roku obrotowym (poprzedzającym rok zgłoszenia) przekracza równowartość miliard euro lub łączny obrót na terytorium Polski przekracza równowartość 50 mln euro.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Reforma rynku energii w Europie może być wyzwaniem dla polskiej elektrowni jądrowej