EurActiv.pl: PE opowiedział się za Planem Junckera. 315 mld euro na energetykę i infrastrukturę

25 czerwca 2015, 08:56 Alert

(EurActiv.pl/bb)

Parlament Europejski poparł plan inwestycyjny Junckera wprowadzając jednak zmiany w strukturze finansowania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), zdobywając wpływ na wybór zarządu oraz zwiększając demokratyczną kontrolę jego operacji.

Zasady działania funduszu poparło 464 europarlamentarzystów, przy 131 głosach sprzeciwu i 19 wstrzymujących się od głosu

Plan inwestycyjny, który KE ogłosiła w listopadzie zeszłego roku, o wartości 315 miliardów euro, ma wspomagać finansowanie inwestycji niezbędnych dla UE.

Poprawki europosłów

Europosłom udało się zmniejszyć cięcia finansowe, które miały ograniczyć program badawczy Horyzont 2020 i cześć transportową instrumentu „Łącząc Europę” (CEF, który łączący sieci: transportową, energetyczną i cyfrową w UE). PE uzyskał zapewnienie, że miliard euro przeznaczony na działanie programów zostanie wypłacony z niewykorzystanych rezerw w budżetach na rok 2014 i 2015.

PE udało się też wywalczyć dla siebie prawo do zatwierdzania mianowanego dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora Funduszu. Europosłowie wprowadzili też do planu inwestycyjnego założenie, że lista wyselekcjonowanych projektów zostanie podana do wiadomości publicznej, a kryteria wyboru projektów oraz lista założeń projektów będą przygotowane na piśmie (żeby zapewnić, że wybrane projekty te są zgodne z unijnymi priorytetami).

Sprawozdawca z parlamentarnej komisji budżetowej, Portugalczyk José Manuel Fernandes przypomniał, że Plan Junckera zwiększy liczbę inwestycji w Europie, a także, że 240 miliardów euro zostanie przeznaczone na inwestycje, a 75 miliardów – na wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślił przy tym, że zapewniają one dwie trzecie zatrudnienia w sektorze prywatnym i reprezentują 99 proc. przedsiębiorstw w UE.

Sprawozdawca z parlamentarnej komisji ds. gospodarczych i monetarnych, Niemiec Udo Bullmann (S&D) zwrócił natomiast uwagę, że  po raz pierwszy inwestycje będą oceniane w związku z Paktem Stabilności i Rozwoju. Podkreślił ponadto, że uchylona została polityka niejawności, odpowiedzialność została jasno podzielona, a PE uzyskał wpływ na wybór dyrektora zarządzającego funduszem.

Plan Junckera

W listopadzie zeszłego roku, KE przedstawiła Plan Junckera, którego celem jest utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Mają się na niego składać 5 miliardów euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i wynoszący 16 miliardów fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny, z którego EIB ma być spłacony w razie konieczności, ma zostać zasilony przez 8 miliardów euro z budżetu UE.

Kolejne kroki

Nowe, przyjęte przez PE, zasady muszą również przyjąć unijni ministrowie (Rada UE) Europejskiej (ministrowie). Potwierdzili już oni nieoficjalne porozumienie z PE i oczekuje się, że niebawem zaaprobuje je oficjalnie. Rozporządzenie dotyczące Planu Junckera wejdzie w życie na początku lipca i oczekuje się, że fundusz zacznie działać od września.