Duża rozpiętość cen energii w Europie

7 września 2022, 12:00 Alert

Europa doświadcza ogólnego kryzysu energetycznego spowodowanego zmniejszonymi przepływami ropy i gazu z Rosji. Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii jest co najmniej o 30 procent wyższa niż w wielu innych krajach. Węgry natomiast mogą pochwalić się najniższymi cenami za rachunki. Z czego wynikają różnice w poszczególnych państwach?

fot. Pixabay

Wielka Brytania słono płaci za wyjście z UE

Wielka Brytania wytwarza około 40 procent energii elektrycznej z gazu ziemnego po tym, jak znacznie szybciej dokonała starań, aby zmniejszyć zależność swojej gospodarki od węgla. Choć pomogło to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, ale nie pomogło już w podwyżce cen gazu, które przybrały rekordowe wartości po ograniczeniu przepływu dostaw z Rosji.

Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii jest o około 30 procent wyższa niż w drugim najdroższym kraju, Włoszech. Tak wysokie ceny są spowodowane różnymi opłatami, które rząd Wielkiej Brytanii nakłada na rachunki mające na celu wspieranie energii odnawialnej i mniejszych gospodarstw domowych.

https://www.ft.com/content/57c66a89-b046-4c3e-a8aa-d9099bd4da20

Po za tym ważnymi czynnikami wpływającymi na ceny energii w poszczególnych państwach Europy są programy wsparcia rządowego, mechanizmy cenowe i opodatkowania. Po za środkami ochrony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wydanych przez UE, każdy kraj indywidualnie wprowadza swoje środki walki z kryzysem.

Holandia i Niemcy płacą najwięcej za gaz

W przypadku gazu najwyższe koszty ponoszą kraje, które w dużym stopniu uzależnione były od dostaw rosyjskich. Holandia ponadto zmuszona była zamknąć swoje pole gazowe Groningen, które było największym w Europie. Ze względu na duże wydobycie i erozję ziemi w mieście występowały trzęsienia ziemi. Wielka Brytania ma trzecią najdroższą cenę gazu dla gospodarstw domowych, pomimo handlu hurtowego na niższym poziomie niż ten europejski. Warto jednak wspomnieć, iż brytyjskie firmy wysyłają importowany gaz LNG do Europy rurociągiem, aby pomóc krajom wypełnić magazyny w celu dostępności gazu na nadchodzącą zimę.

Najniższe ceny gazu natomiast mają Węgrzy. Mimo krytyki ze strony innych członków UE dotyczących przyjaznych stosunków węgiersko-rosyjskich, Victor Orban uzgodnił z Moskwą szereg umów, aby zapewnić dostawy gazu po niższych cenach.

Financial Times/Wojciech Gryczka

Norwegia jest gotowa pomóc Europie w kryzysie energetycznym