Emisje CO2 – scenariusze rozwoju wydarzeń. Dziś, jutro i POST 2020

4 sierpnia, 2016 godz. 18:28
CO2_1000x207 (1)

Szczegóły wydarzenia


Zespół powermeetings.eu pragnie zaprosić Państwa do aktywnego udziału w seminarium „Emisje CO2 – scenariusze rozwoju wydarzeń. Dziś, jutro i POST 2020”, które odbędzie się 12 października 2016 w Warszawie.

Komisja Europejska pracuje aktualnie intensywnie nad rewizją dyrektywy ETS. Ambitne cele indykatywne wskazywane przez PE oraz tenże proces spowodują, że w okresie post 2020 energetyka węglowa w szczególności, a przemysł w ogólności stanie wobec kompletnie nowych, dramatycznych wyzwań o charakterze kosztotwórczym.

Nowe zasady pozyskiwania i bilansowania uprawnień CO2 spowodować mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień, co stanowić będzie istotną pozycję w rachunku kosztowym. Ryzyko biznesowe i zagrożenia z tym związane winny być zatem oceniane, analizowane i kwantyfikowane z wyprzedzeniem pozwalającym na optymalne zachowania biznesowe względem dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Podczas  seminarium uczestnicy będą próbować definiować stan as is / BAU (business as usual) / to be. Będą próbować opisywać sytuację oraz redagować potencjalne scenariusze rozwoju zdarzeń post 2020.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz do wyprzedzającego spojrzenia na ww. zagadnienia/tematy zawarte w programie.

Więcej informacji o seminarium ➡️ powermeetings.eu