II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC pod patronatem BiznesAlert.pl

14 marca, 2016 godz. 23:31
Cybersec

Szczegóły wydarzenia


Misją CYBERSEC jest wspieranie i pomoc w wypracowaniu strategicznych decyzji dotyczących cyberbezpieczeństwa w Europie. Naszym celem jest budowa platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji pozarządowych oraz kluczowych podmiotów sektora prywatnego.

CZYM JEST CYBERSEC EU?

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

W ramach CYBERSEC wypracowywane są praktyczne rekomendacje, mające na celu bardziej efektywną walkę z cyberzagrożeniami , zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (poszczególne sektory gospodarki, kraje, Unia Europejska, NATO).

Konkretne wyzwania podejmujemy w oparciu o dialog, dając interesariuszom cyberprzestrzeni impuls do wzmocnienia współpracy oraz do świadomego, bezzwłocznego wprowadzania rozwiązań sięgających poza granice ich krajów.

Rekomendacje CYBERSEC  pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego oraz innymi państwami Europy Centralnej.

DLACZEGO CYBERSEC EU?

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Jest to korzystne z punktu widzenia sektora biznesowego oraz sprawnego funkcjonowania państw. Jednakże, rosnąca zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wymaga stworzenia wspólnego systemu cyberbezpieczeństwa, z udziałem wszystkich interesariuszy a także  który  skoncentruje się również na cyberedukacji. Takie działania stają się warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego, stabilności społeczo-ekonomicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wiele państw dostrzega wagę cyberbezpieczeństwa, budując w tym wymiarze zdolności defensywne i ofensywne. Jednakże, to dopiero początek długiej drogi, na której dialog, współpraca i wymiana dobrych praktyk to tylko nieliczne z koniecznych do podjęcia kroków.

DLACZEGO TERAZ?

Incydenty w cyberprzestrzeni zdarzają się codziennie, a wiele z nich ma poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Cyberataki na infrastrukturę krytyczną zagrażają bezpieczeństwu państw i milionów ich obywateli. Sektor prywatny, który coraz częściej staje się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków, ponosi olbrzymie straty. W międzyczasie napięcie geopolityczne rośnie w alarmująco szybkim tempie.

Dlatego też, budowanie i wzmacnianie systemów cyberbezpieczeństwa powinno być teraz poddane kompleksowej analizie i debacie. W czasie wielkich wyzwań dla Europy, CYBERSEC wypełnia lukę w kalendarzu najważniejszych wydarzeń i konferencji poświęconych strategicznym problemom cyberbezpieczeństwa.

DLACZEGO EUROPA?

Nasilające się napięcia geopolityczne, szerokie użycie  ICT  przez organizacje terrorystyczne oraz coraz częstsze i poważniejsze w skutkach ataki na infrastrukturę krytyczną stwarzają potrzebę budowy kompleksowego systemu cyberbezpieczeństwa w Europie. Taki system powinien opierać się na skuteczniejszych formach współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, jak i na edukacji ekspertów, którzy zbudują europejski rynek innowacyjnych produktów i usług związanych z cyberbezpieczeństwem.

Rok 2016 to długo oczekiwany początek wprowadzania ważnych zmian legislacyjnych, mających na celu reorganizację porządku prawnego Europy w kontekście cyberbezpieczeństwa.

DLACZEGO WYMIAR EURO-ATLANTYCKI?

W ostatnim czasie ujawniły się rozbieżności w podejściu do ochrony danych osobowych, prywatności i suwerenności w cyberprzestrzeni między partnerami sojuszu transatlantyckiego.

Potrzebne są dialog i wzmocniona współpraca aby odbudować wzajemne zaufanie i wypracować wspólną politykę cyberbezpieczeństwa. Będzie mieć to wielkie znaczenie w kontekście międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.

DLACZEGO POLSKA?

CYBERSEC odbędzie się w Polsce – kraju, który z racji geopolitycznych jest szczególnie narażony na destabilizujące działania prowadzone w cyberprzestrzeni. Polska jest jednym z największych państw Unii Europejskiej, a co za tym idzie kluczowym aktorem w Europie Centralnej. Dlatego też jej zaangażowanie w tworzenie politycznej agendy będzie miało znaczący wpływ na nową, dalekosiężną strategię cyberbezpieczeństwa.

Polska jest gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, który odbędzie się w Warszawie, a kwestie poświęcone cyberbezpieczeństwu znajdują się na liście najważniejszych tematów tego strategicznego spotkania.

Więcej szczegółów tutaj: http://cybersecforum.pl

***

CYBERSEC to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Europy. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła w dn. 28-29 września 2015 roku w Krakowie. Wydarzenie zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie. II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa zaplanowane jest w terminie 26-27 września 2016 r.

Dowiedz się więcej o europejskiej edycji CYBERSEC: http://cybersecforum.eu/pl/