Ogólnopolska konferencja naukowa „Wyzwania energetyki jądrowej”

10 marca, 2017 godz. 13:30
Konferencja Wyzwania energetyki jądrowej

Szczegóły wydarzenia


Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima wywołała dyskusję na temat przyszłości energetyki jądrowej na świecie. Mimo odległości, problem ten dotyczy również Polski, gdzie ważą się losy programu cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Obok niezaprzeczalnych korzyści, energetyka jądrowa niesie ze sobą również wiele wyzwań. Wyzwaniom tym poświęcona będzie ogólnopolska konferencja naukowa Wyzwania energetyki jądrowej.

W dniach 20–21 marca 2017 r. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą Wyzwania energetyki jądrowej. Celem tego wydarzenia jest integracja pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli branży energetycznej wokół aktualnych problemów związanych z cywilnym wykorzystaniem energii jądrowej.

Dwudniowy program konferencji obejmuje szereg paneli eksperckich, podczas których goście z czołowych polskich ośrodków akademickich zmierzą się z tematem wyzwań energetyki jądrowej na czterech płaszczyznach:

  1. Wyzwania prawne i ekonomiczne energetyki jądrowej w Polsce (20 marca 2017 r.)
  2. Wyzwania technologiczne energetyki jądrowej w Polsce (20 marca 2017 r.)
  3. Wyzwania reżimu nieproliferacji (21 marca 2017 r.)
  4. Wyzwania ochrony środowiska (21 marca 2017 r.)

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański, prof. dr hab. inż. Ludwik Dobrzyński, przedstawiciele Ministerstwa Energii i Państwowej Agencji Atomistyki, a także liczni pracownicy nauki zajmujący się tematyką energii jądrowej.

Uzupełnieniem paneli eksperckich będzie debata parlamentarna, zorganizowana we współpracy z Klubem Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czynny udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele studenckich organizacji naukowych. Uczestnicy podejmą temat perspektyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce, a ich wypowiedzi zostaną ocenione przez ekspertów: pracowników nauki, dziennikarzy mediów branżowych oraz przedstawiciele firm branży energetycznej.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

 

Termin: 20–21 marca 2017 r.

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, 30-001 Kraków

Organizatorzy: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ; Koło Naukowe Energetyków Jądrowych „Uranium” przy AGH; Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 19 przy AGH; Studenckie Koło Naukowe „Płomień” przy PWr

Program: www.kssm.pl