Szkolenie: Nowa ustawa o efektywności energetycznej

26 maja, 2016 godz. 20:59
efe10 (1)

Szczegóły wydarzenia


W imieniu Organizatora – firmy CBE Polska – zapraszamy na dziesiątą edycję specjalistycznego szkolenia „Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej”, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2016 roku w Warszawie. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras. Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z nową ustawą o efektywności energetycznej, którą Sejm przyjął w dniu 20 maja 2016 roku. Przepisy mają wejść w życie w październiku bieżącego roku.

Na temat nowelizowanych przepisów o efektywności energetycznej zrealizowano już dwa szkolenia – w kwietniu i maju, w której wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców. Program najbliższego szkolenia będzie więc uwzględniał spostrzeżenia i wnioski uczestników minionych edycji, którzy w przeważającej większości są beneficjentami systemu białych certyfikatów.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
• Przyjęty projekt ustawy o efektywności energetycznej – zasady nowego systemu wsparcia efektywności energetycznej
o nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej
o rozliczenie obowiązku – realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak?
o rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować
o okres przejściowy – co i kiedy wygasa
o jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek
o ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?

• Rezygnacja z przetargu w nowej ustawie
• Audyty w nowej odsłonie
• Stopniowanie opłaty zastępczej w kolejnych latach rozliczeniowych
• Aktualny przetarg efektywnościowy – prawo i spostrzeżenia praktyczne:
o czy to już ostatni przetarg?

• Zasady „przyznawania” i rozliczania białych certyfikatów
o dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetyczne

• Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod nr: +48 22 82 77 123 lub pisząc na adres biuro@cbepolska.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu.