VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA 2014

6 października, 2014 godz. 15:46

Szczegóły wydarzenia


Termin: 6.11.2014

Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Miejsce: Wrocław

Wydział Mechaniczn0-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej jako organizator konferencji po raz ósmy kieruje zaproszenie do specjalistów branży energetycznej: pracowników naukowych wyższych uczelni, placówek naukowo-badawczych, a także pracowników sektora gospodarczego z kraju i zagranicy, do przedstawienia swoich osiągnięć i poglądów na temat współczesnej i przyszłej energetyki na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA 2014.

Zamierzeniem organizatorów jest dalsze poszerzanie jej zasięgu i podnoszenie rangi przez aktywną współpracę z ważnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi zwłaszcza z koncernami wytwarzającymi energię elektryczną oraz wielkim odbiorcą energii – KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie wybitnych przedstawicieli nauki i gospodarki umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów i wymianę poglądów na temat kierunków i nowych technologii energetycznych uwzględniających zalecenia UE dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, modelowania matematycznego procesów i systemów oraz innych problemów energetyki zawodowej.

Założony cel chcemy osiągnąć poprzez dyskusje panelowe, sesje tematyczne, wystawy, prezentacje promocyjne oraz bezpośrednie kontakty, zwłaszcza podczas licznych imprez towarzyszących.

Ważnym punktem Konferencji będą dyskusje panelowe, w których wybitni specjaliści branży energetycznej, przedstawiciele: ministerstwa, władz regionu, koncernów energetycznych i wyższych uczelni wypowiedzą się na temat aktualnych problemów energetyki.

Wiodącym tematem konferencji będzie poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej elektrowni węglowych oraz zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii zwłaszcza takich jak biomasa, fotowoltanika, energetyka wodna, wiatrowa oraz energetyka jądrowa.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://www.energetyka2014.pwr.wroc.pl/