Zgłoś referat na ogólnopolską konferencję naukową o bezpieczeństwie energetycznym!

23 lutego, 2015 godz. 11:15
Plakat-5-03-2015

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 28 / 04 / 2015

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku UE” serdecznie zapraszają do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12).  

Celem konferencji jest ukazanie tematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE – z tego względu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski,
  • polityka energetyczno-klimatyczna UE,
  • rynki finansowe a rynki energii,
  • model integracji wspólnego rynku energii UE.

 

W ramach konferencji planowany jest panel główny z udziałem zaproszonych gości reprezentujących środowiska naukowe, eksperckie oraz branżowe sektora energii. W dalszej części konferencji odbędą się równolegle moderowane sesje panelowe. Udział w konferencji w panelu głównym oraz sesjach panelowych w charakterze słuchacza lub dyskutanta jest bezpłatny. Udział w charakterze prelegenta wraz z publikacją artykułu naukowego związany jest z wniesieniem opłaty konferencyjnej. Abstrakty referatów można przesyłać do 31 marca 2015 r. w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej konferencji. Po konferencji wydana będzie monografia (4 punkty za artykuł), z artykułami uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje. Artykuły naukowe, które uzyskają najlepsze recenzje (pierwszeństwo będą miały teksty w językach kongresowych) zostaną opublikowane w 2015 r. w czasopiśmie naukowym Humanities and Social Sciences (8 punktów za artykuł).

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także patronatem medialnym TVP Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, GC Nowiny, czasopisma „Nowa Energia”, portalu BiznesAlert.pl oraz Gospodarkapodkarpacka.pl. Sponsorem głównym konferencji jest firma ML System (www.mlsystem.pl), zaś sponsorem rzeczowym firma AKU AKU Studio (http://akuaku.pl). Partnerem prawnym jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy (http://www.kancelariadkk.pl).

Formularz zgłoszeniowy na konferencję: http://www.rynekenergia.portal.prz.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej