Szef MAE: Jeśli Europa nie zacznie działać, kryzys gazowy będzie jeszcze bardziej drastyczny

20 lipca 2022, 07:20 Energetyka

Świat przeżywa pierwszy w historii prawdziwie globalny kryzys energetyczny. Jak ostrzegała od wielu miesięcy Międzynarodowa Agencja Energii, sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w Europie, która znajduje się w epicentrum zawirowań na rynku energii. Szczególnie martwią mnie nadchodzące miesiące – pisze dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol.

fot. Gazprom

Dyrektor MAE o kryzysie energetycznym w Europie

Kryzys gazowy w Europie narasta od dłuższego czasu, a rola Rosji w nim od początku była jasna. We wrześniu 2021 roku – pięć miesięcy przed rosyjską inwazją na Ukrainę – MAE wskazała, że ​​Rosja uniemożliwia dostawy znacznej ilości gazu do Europy. W styczniu podnieśliśmy alarm jeszcze bardziej, podkreślając, że duże i nieuzasadnione redukcje dostaw do Europy przez Rosję podbijały ceny dokładnie w tym samym czasie, w którym narastały napięcia w Ukrainie.

Po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego nikt w Europie ani poza nią nie mógł mieć złudzeń co do zagrożeń związanych z rosyjskimi dostawami energii. Zaledwie tydzień po rozpoczęciu inwazji MAE opublikowała 10-punktowy plan zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu ziemnego, określający praktyczne działania, które może podjąć Europa. Raport podkreślił potrzebę maksymalizacji dostaw gazu z innych źródeł, przyspieszenia rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej, jak najlepszego wykorzystania istniejących źródeł energii o niskiej emisji, takie jak odnawialne źródła energii i energetyka jądrowa i zwiększenia efektywności energetycznej w domach i firmach. Przesłanie było jasne: dzięki wczesnym i konsekwentnym działaniom możliwe byłoby zmniejszenie zależności UE od importu rosyjskiego gazu o jedną trzecią w ciągu roku – i to w sposób uporządkowany, zgodny z ambicjami klimatycznymi UE.

Przepływ rosyjskiego gazu do Europy od stycznia 2019 roku do lipca 2022 roku. Źródło MAE

Przepływ rosyjskiego gazu do Europy od stycznia 2019 roku do lipca 2022 roku. Źródło: MAE

W moich rozmowach z przywódcami europejskimi, w tym na szczycie G7 w Elmau w Niemczech oraz podczas spotkania w zeszłym tygodniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i wszystkimi komisarzami UE, wzywam ich, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby przygotować się na długą, ciężką zimę. Zachęcający jest widok gotowości kluczowych europejskich przywódców do proaktywnego działania w tej kwestii. Przeprowadzenie tego będzie wymagało silnej determinacji. Europa jest teraz zmuszona do działania w ciągłym stanie niepewności co do dostaw rosyjskiego gazu i nie możemy wykluczyć całkowitego odcięcia. Moim zdaniem o wiele lepiej jest teraz podjąć kroki, aby przygotować się do zimy, niż pozostawić dobrobyt setek milionów ludzi i europejskich gospodarek na łasce pogody lub, co gorsza, niepotrzebnie wywierać dodatkowy nacisk na prezydenta Rosji Władimira Putina.

Potencjał europejskich magazynów gazu na wypadek całkowitego odcięcia dostaw z Rosji. Źródło: MAE

Potencjał europejskich magazynów gazu na wypadek całkowitego odcięcia dostaw z Rosji. Źródło: MAE

W tej chwili przepływy zostały wstrzymane przez Nord Stream, największy pojedynczy gazociąg między Rosją a Europą, z powodu, jak twierdzi Rosja, planowanej konserwacji, która ma się zakończyć 21 lipca. Rosja już w czerwcu znacząco ograniczyła przepływy płynące przez Nord Stream i nie wiadomo, czy zostaną one wznowione, a jeśli tak, to na jakim poziomie, po 21 lipca. W tym trudnym kontekście chciałbym zaproponować pięć konkretnych działań, które europejscy przywódcy muszą podjąć w celu bardziej skoordynowanego, ogólnounijnego przygotowania do nadchodzącej zimy:

1. Wprowadzenie platform aukcyjnych, aby zachęcić przemysłowych użytkowników gazu z UE do ograniczenia popytu. Odbiorcy gazu przemysłowego mogą oferować część zakontraktowanych dostaw gazu jako produkty zmniejszające popyt w zamian za rekompensatę, co może prowadzić do wzrostu wydajności i konkurencyjnego procesu przetargowego. Widzieliśmy już modele aukcyjne opracowywane w Niemczech i proponowane w Holandii.
2. Zminimalizowanie zużycia gazu w energetyce. Można to osiągnąć poprzez tymczasowe zwiększenie produkcji z węgla i ropy naftowej, przy jednoczesnym przyspieszeniu wdrażania źródeł niskoemisyjnych, w tym energetyki jądrowej tam, gdzie jest to politycznie akceptowalne i technicznie wykonalne.
3. Poprawa koordynacji między operatorami gazu i energii elektrycznej w całej Europie, w tym w zakresie mechanizmów ograniczania szczytów zapotrzebowania. Może to pomóc w zmniejszeniu wpływu mniejszego zużycia gazu na systemy elektroenergetyczne. Powinna ona obejmować ścisłą współpracę w zakresie eksploatacji elektrowni cieplnych na poziomie krajowym i europejskim.
4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych poprzez ustalenie standardów i kontroli chłodzenia. Budynki rządowe i publiczne powinny przodować w tym, aby dawać przykład, podczas gdy kampanie społeczne powinny zachęcać do zmiany zachowań wśród konsumentów.
5. Harmonizacja planowania kryzysowego w całej UE na poziomie krajowym i europejskim. Powinno to obejmować środki ograniczające podaż i mechanizmy solidarności. Aby wyjść z obecnego kryzysu, UE potrzebuje zjednoczonych działań.

Przychody Rosji z eksportu gazu i ropy do Europy. Źródło: MAE

Przychody Rosji z eksportu gazu i ropy do Europy. Źródło: MAE

Jeśli tego rodzaju środki nie zostaną teraz wdrożone, Europa znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji i może w przyszłości stanąć w obliczu znacznie bardziej drastycznych cięć i ograniczeń.

Opracował Michał Perzyński

Jakóbik: Powrót do atomu albo Nord Stream 2 (ANALIZA)