Finał modernizacji linii elektroenergetycznej w Szczecinie

8 października 2015, 09:28 Energetyka
Szczecin

Zakończył się trzeci, ostatni już etap, budowy linii wysokiego napięcia relacji Załom – Goleniów. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji szczecińskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Enea Operator wprowadziła do eksploatacji kolejny, ponad 20-sto kilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia.

Prace nad przebudową linii 110 kV relacji Załom – Goleniów trwały od maja bieżącego roku, czyli niezwłocznie od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym Enea Operator ostatecznie zakończyła przebudowę części magistrali wysokiego napięcia na odcinku Dąbie – Pomorska – Załom – Goleniów. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko aglomeracji szczecińskiej, ale także znacznej części województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nim poprawią się również parametry energii elektrycznej, a także zwiększą się możliwości przyłączania kolejnych podmiotów do sieci energetycznej Enei Operator.

– To kolejna oddana w ostatnim czasie inwestycja w infrastrukturę energetyczną w Zachodniopomorskiem. Na dodatek tym zadaniem kończymy modernizację całej linii, od szczecińskiej dzielnicy Dąbie aż do Goleniowa. Należy podkreślić jak sprawnie przebiegała modernizacja, szczególnie gdy pamięta się o wszystkich procedurach formalnych, które przy tego typu inwestycjach muszą być spełnione. Nasi mieszkańcy z pewnością coraz rzadziej będą odczuwać problemy z dostawami prądu – powiedział podczas uroczystego załączenia linii Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. O współpracy z lokalną administracją mówił również Prezes Enei Operator Michał Jarczyński: – Ta inwestycja to doskonały przykład dobrej współpracy wszystkich struktur samorządowych z naszym przedsiębiorstwem oraz wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju regionu. Kolejne inwestycje w województwie zachodniopomorskim przed nami, będziemy się starali skorzystać również ze wsparcia, tym razem z Perspektywy Finansowej UE 2014-2020.

Ponad 20-sto kilometrowa linia 110 kV relacji Załom – Goleniów została przebudowana wg. nowoczesnych standardów technicznych. Podwyższony został również przekrój przewodów na całej długości linii oraz podniesiona maksymalna temperatura ich pracy. Pozwoliło to na zwiększenie niezawodności pracy sieci, jak również na kilkukrotne zwiększenie jej zdolności dystrybucyjnych. Wszystkie prace wykonane zostały przez gdańską firmę SAG Elbud, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Enea Operator przeznaczyła na przebudowę linii Załom – Goleniów prawie 11 mln zł. Na realizację inwestycji uzyskano również dofinansowanie unijne w wysokości prawie 4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne”.

Źródło: Enea