Fitch podtrzymuje stabilny rating Grupy Enea

2 grudnia 2021, 10:00 Alert
enea
Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl

Agencja Fitch utrzymała rating Enea na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Ocena dotyczy waluty krajowej i zagranicznej.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla zintegrowany profil biznesowy spółki, obejmujący dużą flotę wytwórczą oraz dystrybucję energii elektrycznej, z umiarkowaną dźwignią finansową.

Ratingi wspiera wysoki udział w wyniku EBITDA działalności regulowanej w postaci dystrybucji energii elektrycznej oraz quasi-regulowanej w postaci wpływów z rynku mocy. Planowane zbycie elektrowni węglowych na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, po jego sfinalizowaniu, będzie miało prawdopodobnie pozytywny wpływ na profil kredytowy spółki. Główne ryzyko to potencjalnie niewystarczające odzwierciedlenie rosnących hurtowych cen energii elektrycznej w taryfach detalicznych od 2022 roku.

Rating na poziomie „BBB” oznacza, że oczekiwania co do ryzyka niewypłacalności są niskie, a zdolność do spłaty zobowiązań finansowych jest uważana za odpowiednią, jednakże niekorzystne warunki biznesowe lub gospodarcze mogą prawdopodobnie tę zdolność osłabić.

Enea/Fitch/Mariusz Marszałkowski