Fortum proponuje innowacyjną koncepcję systemu gospodarowania odpadami dla Wrocławia

29 kwietnia 2016, 11:15 Alert

(CIRE.pl)

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, ma pomysł na stworzenie w mieście nowoczesnego, zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Specjalnie dedykowana instalacja zakłada w pełni zautomatyzowany recykling odpadów komunalnych oraz efektywne wykorzystanie ich frakcji energetycznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Innowacyjny system gospodarowania odpadami proponowany przez Fortum opiera się na założeniach koncepcji budowy gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Zakłada ona maksymalnie efektywne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Koncepcja Fortum wpisuje się również w ambitne krajowe i unijne cele związane z poziomem recyklingu odpadów komunalnych. Dziś Fortum zgłosiło chęć prezentacji swojej koncepcji władzom Wrocławia w ramach dialogu technicznego ogłoszonego przez spółkę Ekosystem.

Kluczowym elementem proponowanego przez Fortum systemu gospodarowania odpadami jest zaawansowana technologiczne, efektywna sortownia odpadów. Gwarantowałaby ona wysoki poziom odzysku surowców wtórnych i wartościowych materiałów. Natomiast nowoczesna elektrociepłownia wielopaliwowa mogłaby spalać m.in. odpady resztkowe pozostałe po sortowaniu, zapewniając tym samym efektywny odzysk zawartej w nich energii. Tak zaprojektowany system maksymalnie ograniczyłby ilość odpadów trafiających na składowisko.