Fortum nabędzie udziały większościowe w Uniper. ,,To poprawi stabilności i przyspieszy realizacji strategii spółki”

8 października 2019, 14:15 Alert
Fortum Logo 1
Logo Fortum. Fot. Fortum

8 października 2019 r. Fortum podpisało umowy na zakup wszystkich udziałów będących w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Elliott Management Corporation i jego jednostki stowarzyszone („Elliott”) oraz Knight Vinke Energy Advisors Limited i jego jednostki stowarzyszone („Knigt Vinke”), czyli ponad 20,5%. Fortum zapłaci ok. 2,3 mld euro za udziały, czyli 29,93 euro za jedną akcję. Po zamknięciu transakcji udział Fortum w Uniper wzrośnie do ponad 70,5%, a cała inwestycja w Uniper do ok. 6,2 mld euro, co oznacza średnią cenę nabycia 23,97 euro za jedną akcję.

– Transformacja sektora energetycznego wymagać będzie znacznych inwestycji w najbliższych dekadach – nie tylko w OZE, ale też w gaz, magazynowanie energii i inne elastyczne rozwiązania, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo dostaw, a także działać na rzecz dekarbonizacji przemysłu, transportu i ciepłownictwa. Uważamy, że kompetencje obu firm w tym zakresie będą się idealnie uzupełniać – podkreśla Pekka Lundmark, prezes Fortum.

Fortum

Pracownicy Unipera nie chcą przejęcia przez Fortum. Spór może mieć wymiar polityczny