Stowarzyszenie z UE i co dalej? XI Forum Europa – Ukraina pod patronatem BiznesAlert.pl

31 stycznia 2018, 06:00 Alert
forum europa ukraina 2
W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 uczestników (fot. Instytut Studiów Wschodnich)

Przedstawiciele rządów i parlamentów oraz instytucji europejskich, polityki, dyplomacji, biznesu i nauki z Europy i Stanów Zjednoczonych wezmą udział w XI Forum Europa – Ukraina, które odbędzie się 13 i 14 marca w Rzeszowie. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.

Bez względu na kryzys, jaki Ukraina przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej w tym kraju. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie.

W związku z tym, w 2018 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Właśnie modernizacja i rozwój potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform będą najważniejszymi tematami tegorocznego Forum Europa – Ukraina. Ta, organizowana od 2007 roku, konferencja jest jednym z kluczowych wydarzeń Instytutu Studiów Wschodnich.

Patronat honorowy nad Forum objął marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. – Dziesięcioletnia tradycja spotkań potwierdza jak potrzebna jest ta inicjatywa – uważa Marek Kuchciński. Marszałek jest przekonany, że tegoroczna debata zaowocuje trafnymi oraz interesującymi konkluzjami.

XI Forum Europa – Ukraina: program, goście, rejestracja

W konferencji weźmie udział ponad 500 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele parlamentów i rządów, instytucji unijnych, dyplomacji, biznesu, samorządów, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

XI Forum Europa – Ukraina to dwa dni debat i spotkań, podczas których odbędą się m.in. ponad 40 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym, przedstawienie Raportu Głównego, a także 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XI Forum Europa – Ukraina będą II Targi Wschodnie w Rzeszowie, w których wezmą udział ponad 70 wystawców z kilku krajów Europy. Targi, które będą w tym roku miały charakter otwarty, będą nie tylko możliwością przedstawienia flagowych produktów i projektów, która zaowocuje w umocnienie pozycji na rynku, ale także wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń.

Obrady Forum Europa – Ukraina będą się odbywały w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce.

Elektronicznej rejestracji na Forum można dokonać za pośrednictwem strony internetowej.

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a współorganizatorem – Województwo Podkarpackie.