IEO: Konkurencja pomiędzy projektami fotowoltaicznymi i wiatrowymi

29 października 2019, 09:45 Energetyka

Na podstawie baz projektów, zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) przeanalizował dynamikę procesów inwestycyjnych w sektorach: wiatrowym i fotowoltaicznym (PV).

OZE. Fot. Pixabay
OZE. Fot. Pixabay

Widać trend wzrostowy

Z analizy IEO wynika, że duża nadwyżka wydanych pozwoleń budowlanych dla projektów fotowoltaicznych (PV) nad elektrowniami fotowoltaicznymi już zainstalowanymi wskazuje, że mocy będzie przybywać. W ocenie IEO potwierdza to także wzrostowy trend w mocy zainstalowanej w PV. Jednocześnie Instytut zwraca uwagę, że obecnie ilość już wydanych pozwoleń budowlanych przekracza wolumen przewidziany na tegoroczną aukcję i wynosi co najmniej 800 MW. IEO zwraca też uwagę, że biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, widać wyraźny trend wzrostowy i niewątpliwie nowych pozwoleń budowlanych w kolejnych miesiącach będzie przybywać.

Instytut przypomina, że dla projektów PV głównie przeznaczony jest koszyk do 1 MW, ale mogą wziąć w nim udział również projekty wiatrowe, na aukcje w grudniu 2019 przewidziano w tym koszyku 0,75 GW. Dodatkowo, wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii, na aukcję w 2020 przewidziano 0,5 GW dla projektów wiatrowych i PV poniżej 1 MW. W tegorocznej aukcji projekty PV mogą również wziąć udział także w koszyku dla dużych instalacji, powyżej 1 MW, i konkurować z projektami wiatrowymi.

Projekty, które będą gotowe do budowy, ale nie wezmą udziału w aukcji mogą skorzystać z innych możliwości sprzedaży wytworzonej energii np. zawierając umowy PPA. Poza tym, warto zauważyć znacząca nadwyżkę projektów z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, czyli w początkowym stadium deweloperskim. Oznacza to bardzo duży potencjał rozwoju tego sektora i wskazuje na znaczną aktywność deweloperską.
Jeśli chodzi o energetykę wiatrową, IEO odnotowuje, że do 2016 roku przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych był stabilny i wynosił średnio około 35 proc. r/r, ale po 2016 nie przekracza 1 proc. Instytut przypomina, że przed wejściem w życie ustawy odległościowej wzrost w ilości zawartych umów o przyłączenie do sieci wynosił nawet kilkadziesiąt procent, a obecnie jest to tylko około 3 proc.

W ocenie IEO ponad dwa razy większa moc projektów na etapie zawartej umowy o przyłączenie od mocy projektów z wydanym pozwoleniem budowlanym pokazuje, że zablokowano ogromny potencjał projektów, które mogłyby zostać dokończone, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych przepisów. Natomiast potencjał inwestycyjny stanowią te projekty, które otrzymały pozwolenia w 2016 roku i nadal mogą zostać wybudowane, wg danych IEO jest ich ok. 2,48 GW. Te projekty według Instytutu mają szansę na udział w tegorocznej aukcji OZE, koszyk dla instalacji wiatrowych i PV powyżej 1 MW jest przewidziany aż na 2,5 GW. A na aukcję w 2020, według projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii, przewidziano 1 GW dla projektów wiatrowych i PV powyżej 1 MW. Według IEO dla części projektów alternatywą dla aukcyjnego systemu wsparcia może być bezpośrednia współpraca z odbiorcą w ramach umowy PPA.

IEO , CIRE.PL

Stępiński: Ważą się losy nadzoru nad energetyką