Gaz-System zbadał warunki środowiska w miejscu powstania bramy gazowej

27 czerwca 2024, 15:00 Alert

Gaz-System przeprowadził badania środowiskowe Zatoki Gdańskiej i okolicy, w miejscu w którym pływający terminal LNG (FSRU). Sprawdził warunki środowiskowe oraz występującą faunę i florę. Jest to część procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Włoska jednostka FSRU Toscana. Źródło: Wikimedia Commons

Gaz-System poinformował o przeprowadzeniu badań środowiska naturalnego Zatoki Gdańskiej, w ramach budowy pływającego terminalu LNG. Badania objęły teren inwestycji i strefę przybrzeżną wyspy Stogi. W ich ramach przeprowadzono inwentaryzację gatunków roślin i zwierząt, występujących zarówno na lądzie jak i na morzu. W badanym obszarze znajdowały się różne typy terenu, wydmy nadmorskie, tereny leśne, obszary chronione jak i tereny przemysłowe.

Badania środowiskowe zostały przeprowadzone celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla strategicznej inwestycji, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment, 2014).

Prace trwały od czerwca 2022 roku do lutego 2024 roku, w celu uwzględnienia warunków podczas wszystkich pór roku.

Warunki na wodach Zatoki były mierzone za pomocą urządzeń umieszczonych na bojach pomiarowych oraz na trzech profilujących urządzeniach akustycznych typu AWAC (ang. Acoustic Wave and Current Profilers). Dzięki temu zebrano informacje na temat temperatury, hałasu podwodnego, prądów morskich i fal, zasolenia, zawartości tlenu oraz właściwości optycznej wody. Dziewięć jednostek pływających sprawdziło warunki geologiczne, fizyczne i chemiczne wody morskiej. Gaz-system sprawdził również warunki bytowania fauny i floty. Wśród metod wykorzystanych przez załogę statku znalazły się badania monitoringu akustycznego, dzięki którym zanotowano występowanie morświnów w Zatoce Puckiej. Zbadano również zachowania nietoperzy, które wiosną i jesienią migrują nad wodami otwartymi. W czasie badań na lądzie odnotowano występowanie 20 gatunków ssaków.

Gaz-System / Marcin Karwowski

Smoleń: Musimy odejść od pieców gazowych, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku (ROZMOWA)