FSRU: Porty i gazownicy łączą siły na rzecz pływającego gazoportu w Polsce

12 października 2023, 14:30 Alert

Porty w Gdyni oraz Gdańsku łączą siły z operatorem Gaz-System na rzecz budowy jednostki do magazynowania i regazyfikacji LNG zwanej pływającym gazoportem.

Projekt FSRU na wyspie Krk w Chorwacji. Fot. Krk LNG
Projekt FSRU na wyspie Krk w Chorwacji. Fot. Krk LNG

Porozumienia dzieli prace na etapie projektowania i konstrukcji, określa kamienie milowe projektu, dzieli koszty miedzy uczestników.

Gaz-System będzie odpowiedzialny za wybudowanie:

  • infrastruktury niezbędnej do obsługi Terminalu FSRU, w tym infrastruktury hydrotechnicznej,
  • gazociągu podmorskiego (o dł. ok. 3 km), który połączy Terminal FSRU z krajowym systemem przesyłowym,
  • gazociągów lądowych (ok. 250 km) Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja.

Urząd Morski w Gdyni ma za zadanie wykonać:

  • falochron,
  • tor wodny podejściowy do linii łączącej północną główkę falochronu osłonowego południowo-wschodniego Portu Północnego z zachodnią główką projektowanego falochronu FSRU,
  • obrotnicę,
  • oznakowanie nawigacyjne związane z infrastrukturą dostępową.

– Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i potrzebuje nowoczesnych i wydajnych technologii. Inwestycja Gaz-System w Zatoce Gdańskiej – terminal pływający LNG typu FSRU – jest odpowiedzią na potrzeby rynku nie tylko krajowego, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że do realizacji tego ważnego dla Polski projektu niezbędne jest wspólne zrozumienie celu i współpraca wielu urzędów i instytucji, a podpisane dziś porozumienia są tego wyrazem – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Przepustowość Terminalu zabezpieczy ponad 30 procent krajowego zapotrzebowania. FSRU przyśpieszy wewnętrzny rozwój Polski i umocni gospodarczą pozycję naszego kraju w regionie poprzez powstanie hubu gazowego dla potrzeb państw ościennych – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System.

Trwają już prace projektowe urzędu morskiego w Gdyni w sprawie falochronu i systemu nawigacyjnego. Gaz-System projektuje już gazociąg podmorski łączący FSRU z systemem przesyłowym. Polacy deklarowali, że mogliby sprowadzić FSRU o pojemności 6,1 mld m sześc. rocznie w 2028 roku, ale ze względu na kryzys energetyczny może się to stać wcześniej. W grę wchodzi także FSRU2 o mocy do 4,5 mld m sześc. rocznie, jeżeli trwająca procedura open season potwierdzi zainteresowanie dostawami LNG wśród klientów z krajów sąsiednich: Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii lub Ukrainy. Gaz-System ma także jesienią wybrać dostawcę jednostki lub jednostek FSRU.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro – podaje spółka.

Gaz-System / Wojciech Jakóbik

Pływający gazoport w Polsce może przyspieszyć, jeśli sąsiedzi będą chętni