KPO wesprze Czyste Powietrze, Mój Prąd i łańcuch dostaw offshore

2 marca 2021, 16:00 Alert
Michał Kurtyka minister klimatu i środowiska
Michał Kurtyka minister klimatu i środowiska

Efektywność energetyczna, Mój Prąd, Czyste Powietrze i infrastruktura logistyczna potrzeby morskich farm wiatrowych to elementy, które będą realizowane w ramach wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, który będzie zasilany z Funduszu Odbudowy.

– Motto, które nam przyświeca to podnoszenie warunków życia w naszym kraju. Musimy brać pod uwagę komponent inwestycyjny. Programy jak Czyste Powietrze i Mój Prąd to setki instalacji, które tworzą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Czyste powietrze i czysta woda to wymiar poprawy jakości powietrza. Środki z KPO chcemy wydatkować punktowo na szybkie inwestycje. Instrument ten ma swoją specyfikę, zaś transformacja energetyczna to znacznie szersze działanie, które będzie realizowane z polityki spójności i środków własnych – powiedział podczas konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy – Zielona energia i zrównoważona mobilność Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

– Sprawiedliwa transformacja i podniesienie konkurencyjności gospodarki to ogromne wyzwania inwestycyjne. Chcemy zbudować zeroemisyjny system elektroenergetyczny w skali porównywalnej do konwencjonalnego systemu, z KPO powstaną elementy, budowy całego nowego systemu jak budowa portu instalacyjnego w Gdyni dla morskiej energetyki wiatrowej – powiedział.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze będzie jednym z głównych beneficjentów środków z KPO w wielkości 3 mld euro. – Czyste Powietrze bardzo dobrze się rozwija, przystępują do niego kolejne gminy w tym także mniej zamożne, modernizujemy coraz więcej budynków jednorodzinnych. Oceniamy, że 860 tys. budynków będzie mogło skorzystać z tych środków. Chcemy także sfinansować zakup 1000 autobusów zeroemisyjnych. Te środki trafią także do Funduszu Elektromobilności, który będzie wspierał firmy z całego łańcucha dostaw elektromobliności. Polska jest beneficjantem tego trendu w Europie. Chcemy, aby to kompendium działań dot. Poprawy jakości powietrza zostały sfinansowane – wskazał minister Kurtyka.

Port instalacyjny offshore

Dodał on, że resort chce także ze środków KPO sfinansować budowę portu instalacyjnego dla offshore, realizację polityki wodorowej, aby móc magazynować nadwyżki energii elektrycznej, klastry, ograniczenie odpadów i szerokie zazielenienie gospodarki. – Przygotowujemy wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, i chcemy powołać osobny fundusz transformacji energetyki. Chcemy modernizować energetykę z kilku źródeł. Wskazanie i budowa portu instalacyjnego to gwarancja tego, że skorzystamy gospodarczo na rozwoju morskich farm wiatrowych. W przeciwnym wypadku dzięki offshore będą rozwijać się porty w innych częściach Bałtyku. Budowa nadbrzeży, falochronów to setki miliardów złotych – mówił.

Gaz – tak, ale nie z KPO

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że infrastruktura gazowa nie będzie finansowana ze środków na realizację KPO, ale będzie ona nadal  finansowana ze środków polityki spójności.

Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Polski Plan Marshalla będzie zielony, by dał jak najwięcej wsparcia energetyce (ANALIZA)