Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Lubelszczyzny stoją pod znakiem zapytania

20 lipca 2021, 16:15 Alert

Środki na potrzeby województwa lubelskiego stoją pod znakiem zapytania. Województwo lubelskie, pomimo przygotowania terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, prawdopodobnie nie otrzyma takich środków ze względu na strategię kopalni Bogdanka Lubelski Węgiel – powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Plan Bogdanki. Węgiel koksujący nie daje nadziei

Kopalnia węgiel brunatnego Bogdanka planuje wydobycie węgla kamiennego oraz węgla koksującego do 2050 roku. Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są ograniczone dla regionów, w których wydobycie i spalanie węgla jest ograniczone, a nowe koncesje nie będą przyznawane, chodzi także o węgiel koksujący.

W terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji czytamy, że w pierwszym etapie do 2030 roku jest planowane ograniczenie wydobycia węgla energetycznego – z 9,7 mln Mg średniorocznie w latach 2021-25 do 6,5 mln Mg w 2030 roku (spadek o 33,2 procent), a w drugim etapie od 2040 roku średniorocznie do 2,5 mln Mg (dalszy spadek o 74 procent). – Jednocześnie prowadzone będzie wydobycie węgla koksowego, znajdującego się na liście unijnych surowców krytycznych, na poziomie średnio 1,78 mln Mg w latach 2026-2030. Zmniejszenie wydobycia węgla energetycznego w Bogdance będzie stanowić 15 procent planowanej zgodnie z KPEiK (Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu) krajowej redukcji wydobycia tego surowca do 2030 roku i 28 procent redukcji planowanej do 2040 roku – czytamy w planie. Komisja nie rozróżnia jednak węgla kamiennego od koksującego i koncesje na te dwa rodzaje węgla są traktowane tożsamo.

Transformacja regionu

W ramach transformacji jest planowana stopniowa dywersyfikacja działalności zakładu górniczego, a także zwiększanie udziału pozagórniczych i zielonych inicjatyw, m.in. GOZ, produkcji komponentów dla technologii OZE, rozwoju OZE oraz zagospodarowania (rewitalizacji) powierzchni po działalności górniczej, które w 2030 roku stanowić będą co najmniej 10 procent przychodów spółki, a w kolejnym etapie 30 procent do 2040 roku. Planowane jest przebranżowienie i przechodzenie części pracowników zatrudnionych dotąd w górnictwie na nowe, zielone miejsca pracy tworzone w ramach Grupy.

Zaplanowana redukcja wydobycia węgla energetycznego w Bogdance przełoży się na spadek zatrudnienia w branży górniczej i usług dla górnictwa. Zgodnie z szacunkami do 2030 roku liczba miejsc pracy w LWB oraz zapotrzebowanie na pracowników innych firm (outsourcing) zmniejszy się o 23,3 procent, co oznaczać będzie spadek zatrudnienia o ponad 1,7 tys. osób. Do 2040 roku natomiast redukcje będą głębsze i mogą wynieść 49 procent i dotknąć 3,6 tys. osób.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Rada Unii Europejskiej przyjęła w czerwcu rozporządzenie ustanawiające fundusz o wartości 17,5 mld euro na rzecz sprawiedliwej transformacji. Polska będzie największym beneficjentem FST, przypada jej 3,5 mld euro.

Bartłomiej Sawicki

KE: Środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną przeznaczone na innowacje i przekwalifikowanie branży górniczej