Fundusz Transformacji Energetyki może zacząć działać od 2022 roku

15 października 2021, 06:45 Alert

Fundusz Transformacji Energetyki, który będzie rozporządzać środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 ma zacząć działać od 2022 roku. W projekcie ustawy czytamy, że wsparcie z tego funduszu ma płynąć m.in. na energetykę jądrową czy OZE.

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt noweli ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – prawo ochrony środowiska. Autorem projektu jest ministerstwo klimatu i środowiska.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) czytamy, że w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu (KPEiK) nakłady inwestycyjne związane z energią w gospodarce krajowej zostały oszacowane na poziomie ponad 356 mld euro w latach 2021-2040. – W przyjętych rekomendacjach postanowiono, iż Polska nie skorzysta z derogacji dla energetyki oraz zwiększenia Funduszu Modernizacyjnego i sprzeda całą dostępną pulę na aukcjach, a przychody ze sprzedaży 40 procent uprawnień zostaną przeznaczone na modernizację sektora energetycznego. W trakcie dyskusji nad ww. rekomendacjami rozważano możliwość przekierowania 40 proc. puli aukcyjnej do Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jednak zdecydowano się utworzyć nowy, krajowy fundusz ze względu na większą elastyczność i swobodę wydatkowania środków, która wynika z braku konieczności zatwierdzania programów przez podmioty zewnętrzne. W przypadku FM możliwość realizacji konkretnych programów uwarunkowana jest zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB), a także Komitetu Inwestycyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw beneficjentów FM oraz 3 państw nie będących beneficjentami FM. Ponadto, środki FM dedykowane są szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego – wyjaśniono w OSR.

Do Funduszu Transformacji Energetyki mają trafić pieniądze ze sprzedaży 40 procent puli uprawnień do emisji CO2. Zadaniem nowego funduszu będzie wsparcie modernizacji, dywersyfikacji lub zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. FTE ma zacząć funkcjonować od 2022 roku.

Przyszła nowela przewiduje też stworzenie organu doradczego, który będzie Rada Konsultacyjna FTE. W jej skład wchodzić będzie po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez: ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; ministra właściwego do spraw energii; ministra właściwego do spraw finansów publicznych; ministra właściwego do spraw klimatu; pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z projektem, obsługę finansową FTE zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Sałek: Negocjacje nad wcieleniem Fit For 55 w życie będą trudne