Rozmowy o przejęciu części aktywów Lotosu już trwają. „Jest duże zainteresowanie”

29 października 2020, 14:00 Alert
Lotos
Siedziba Lotosu. Fot. Lotos

PKN Orlen nadal rozmawia z partnerami europejskimi i światowymi o podziale aktywów przy połączeniu z Grupą Lotos. Członek zarządu PKN Orlen Janusz Szewczak podkreślił na konferencji wynikowej, że jest duże zainteresowanie aktywami ze strony graczy europejskich, ale i światowych. Do końca roku Orlen chce przedstawić wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG.

Fuzja z Lotosem

14 lipca PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos. Do transakcji może dojść po spełnieniu warunków zaradczych. Środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku poprzez dopuszczenie do niej partnera zewnętrznego. Na bazie nowego modelu powstanie spółka joint venture. PKN Orlen, w przypadku połączenia z Grupą Lotos, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii. Zgoda KE przewiduje także zobowiązanie do sprzedaży części sieci sprzedaży detalicznej.

Członek zarządu PKN Orlen Janusz Szewczak odpowiedział na pytania dotyczące rozmów z potencjalnymi partnerami przy wymianie bądź sprzedaży aktywów uwzględnionych w warunkach zaradczych. – Rozmawiamy z partnerami europejskimi i światowymi. Widzimy duże zainteresowanie tej kwestii naszych rozmówców. Mamy zespoły negocjacyjne, jest to intensywnie prowadzony proces. Nie chcemy jednak podawać wszystkich szczegółów ze względu na tajemnicę handlową i pozycję negocjacyjną. Uważamy, że ten proces będzie korzystny dla polskiej gospodarki i obu podmiotów giełdowych, jak i dla całego środowiska biznesowego i regionu. Jest to trudny proces wymagający procedur i będący pod kontrolą Komisji Europejskiej – powiedział.

Fuzja z PGNiG

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu list intencyjny w sprawie przejęcia PGNiG. Podobnie jak w przypadku przejęcia Grupy Lotos, zgodę musi wyrazić Komisja Europejska w związku z konkurencją na rynku. PKN Orlen musi przedstawić taki wniosek. – Wniosek o przejęcie PGNiG planujemy do końca grudnia, ale trzeba pamiętać, że sytuacja szybko się zmienia i rzeczy, których się dzisiaj nie uwzględnia, mogą mieć wpływ na decyzje biznesowe. Plan przewiduje złożenie wniosku do końca tego roku – powiedział Janusz Szewczak.

Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen nadal rozmawia z potencjalnym partnerem o rozwoju offshore