Gawęda: Plan Morawieckiego to szansa dla polskiej energetyki

4 lipca 2016, 13:00 Energetyka
Zanieczyszczenia, emisje, dym

– Plan rozwoju wicepremiera Mateusza Morawickiego jest szansą na reindustralizację i przyspieszenie rozwoju Polski. Kraje w których udział PKB był wyższy lepiej, łatwiej i szybciej poradziły sobie z kryzysem. Jest także szansa na zmodernizowanie wszystkiego co kryje się pod szerokim pojęciem energetyki – mówił podczas konferencji PETROBIZNES 2016 senator Prawa i Sprawiedliwości, Adam Gawęda. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym BiznesAlert.pl.

– Są dość istotne rozbieżności pomiędzy energetycznymi celami Polski, a limitami, które zostały określone w polityce energetyczno – kliamtycznej. Ograniczenie emisji CO2 nie może być tylko na papierze. Określone cele polityczne nie do końca odzwierciadlają możliwości i potrzeby poszczególnych państw członkowskich. Musimy przyjąć kierunek strategiczny, ale jednocześnie uwzględniać charakter poszczególnych gospodarek – mówił senator Gawęda. – Reindustrializacja będzie okazją, aby Polską gospodarkę podnieść na jeszcze wyższy poziom. Większy udział gazu czy OZE nie musi być w kontrze do naszego podstawowego nośnika energii. Należy to traktować w charakterze uzupełnienia – zaznaczał senator PiS.

– Oczywiście utworzenie Polskiej Grupy Górniczej nie jest celem samym w sobie. PGG ma na celu odcięcie balastu, którzy ciąży na spółce. Poprawi to zarządzanie spółką. Kierunek jest dobry. Zarówno w programie dla polskiego górnictwa, który został opracowany w siepaniu ubiegłego roku jak i w audycie znalazły się pewne wnioski, które należy wykorzystać – podkreślił senator.

– Do niskiej ceny energii potrzebna jest nie tylko restrukturyzacja sektora wydobywczego, ale całej energetyki. Musimy przejść z etapu badań naukowych do etapu, kiedy pokazowy modelowy systemu będzie funkcjonował. W bilansie energetycznym powinniśmy określić drogę naszej energetyki gdzie magazynowanie energii będzie możliwe – zakończył parlamentarzysta.