Gawlik: Bezpieczeństwo energetyczne to priorytet MSP

20 marca 2014, 10:38 Energetyka
Zdzisław Gawlik 1

– W przyszłym roku dostawy skroplonego gazu zacznie przyjmować terminal LNG w Świnoujściu. To inwestycja kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pozwoli na zaspokojenie jednej trzeciej naszego zapotrzebowania na gaz. Dzięki niej możliwy będzie odbiór gazu drogą morską z dowolnego kierunku na świecie – powiedział Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w MSP podczas spotkania liderów branży energetycznej Executive Club.

Zdzisław Gawlik powiedział, że w obliczu trudnej sytuacji na Ukrainie koniecznym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa kraju jest dywersyfikacja i zrównoważony rozwój sektora energetycznego. Przypomniał, że trwają prace nad nowelizacją ustawy terminalowej.

Projekt nowelizacji  ustawy terminalowej rozszerza listę objętych nią inwestycji m.in. o budowę dużych gazociągów w ramach tzw. Korytarza Północ-Południe. Poprzez budowę interkonektorów z Czechami, Słowacją oraz Litwą umożliwi on połączenie polskiego systemu przesyłowego z systemami państw Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

– Wejście w życie przygotowanych przez MSP przepisów znacząco ułatwi proces inwestycyjny i przyspieszy budowę Korytarza Północ-Południe czyli sieci około 3,4 tys. km gazociągów, które zlokalizowane będą głównie w Południowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Polsce – powiedział Zdzisław Gawlik.

Równolegle trwają inwestycje w infrastrukturę naftową. Pod koniec roku zakończy się rozbudowa Naftoportu. Z kolei 26 marca wkopany zostanie kamień węgielny pod Terminal Naftowy. Dzięki tej inwestycji Polska znajdzie się w grupie państw, które zajmą się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami i produktami chemicznymi.

Ponadto trwa budowa wielkich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Mowa o budowie dwóch bloków węglowych w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW. Powstają również dwa nowe bloki gazowe w Stalowej Woli (450 MW)  i Włocławku (463 MW), a także największy blok energetyczny w kraju o mocy 1075 MW w Kozienicach, realizowany przez Grupę ENEA.

W ciągu 6 lat tylko spółki z udziałem Skarbu Państwa przeznaczą na inwestycje w polskim sektorze energetycznym 60 mld zł.

– Inwestycje w energetykę będą napędzały wzrost gospodarczy Polski. Dzięki nim będziemy mieli najnowocześniejsze moce wytwórcze w Europie – powiedział sekretarz stanu.

W spotkaniu Executive Club pod hasłem „Wsparcie energetycznej efektywności gospodarki” wzięli udział menedżerowie spółek z branży energetycznej.