Gawlik: Nowoczesny przemysł obronny impulsem dla polskiej gospodarki

27 maja 2015, 07:06 Bezpieczeństwo
PT91 Twardy
PT91 Twardy

Utrzymanie konkurencyjności technologicznej przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz ich zdolności do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i usług polskim siłom zbrojnym – to jeden ze strategicznych kierunków działania Ministerstwa Skarbu Państwa – powiedział Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa podczas konferencji „Nauka-Przemysł-Obronność” w Warszawie.

– Ministerstwo Skarbu Państwa wspiera finansowo spółki obronne w projektach nastawionych na rozwój technik bezpieczeństwa. W latach 2011-2016 podmioty należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymają na ten cel około 500 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców MSP – powiedział Zdzisław Gawlik.

Konsolidacja sektora obronnego ma kluczowe znaczenie dla procesu modernizacji polskiej armii, przez bardziej efektywne wykorzystanie potencjału polskich spółek w realizacji rządowego, wieloletniego programu Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

– Planowany budżet czternastu programów operacyjnych ujętych w tym planie i przewidzianych do realizacji w latach 2013-2022 wynosi ponad 93 mld zł, zaś zakładane na ten okres łączne wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych przekraczają 137 mld zł. Naszym celem jest, by jak największa część tej kwoty została przeznaczona na zakupy polskiego uzbrojenia i w polskich fabrykach. To jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską Grupą Zbrojeniową – powiedział Zdzisław Gawlik.

Wiceminister zaznaczył, że sektor obronny potrzebuje silnej współpracy i synergii działań na linii: wojsko – nauka – przemysł.

– Jestem przekonany, że zaowocuje to wzrostem innowacyjności wytwarzanych w naszych przedsiębiorstwach zbrojeniowych systemów uzbrojenia, a tym samym pozwoli oprzeć potencjał techniczny polskiej armii na krajowej produkcji – powiedział Zdzisław Gawlik.

Zaznaczył, że konsolidacja polskich spółek obronnych w jednej grupie kapitałowej stanowi milowy krok na drodze rozwoju tego sektora.

– Zakończona konsolidacja sektora obronnego oraz udział spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w planowanej przez rząd modernizacji technicznej naszej armii, będzie źródłem sukcesu nie tylko krajowego przemysłu zbrojeniowego, ale także sił zbrojnych i szeroko rozumianego interesu bezpieczeństwa państwa – dodał sekretarz stanu.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa