Elektrownia Dolna Odra uzyska dostęp do gazu

10 maja 2021, 12:15 Alert

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną na potrzeby budowy gazociągu przyłączeniowego do dwóch bloków gazowo–parowych o łącznej mocy 1340 MW, budowanych w Elektrowni Dolna Odra. Jest to jedno z trzech najważniejszych pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Elektrownia Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna.
Elektrownia Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna.

Gazociąg połączy Elektrownię Dolna Odra w miejscowości Nowe Czarnowo z istniejącą infrastrukturą przesyłową Gaz-Systemu. Realizacja tej inwestycji pozwoli na produkcję energii elektrycznej z niskoemisyjnego paliwa gazowego, z korzyścią dla środowiska i jakości powietrza w regionie.

– Budowa bloków gazowo–parowych w Elektrowni Dolna Odra to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w ramach transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Dzięki przyłączeniu gazowemu, które realizuje Gaz-System, nowe bloki gazowe w tej elektrowni będą mogły być zasilane gazem dostarczonym gazociągiem Baltic Pipe oraz przez Terminal LNG w Świnoujściu. Realizacja obu powiązanych ze sobą inwestycji tj. przyłączenie do sieci gazowej i budowa dwóch bloków wytwórczych, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa zasilania w energię mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Trasa gazociągu przyłączeniowego o średnicy DN 700 i ciśnieniu MOP 8,4 MPa będzie przebiegać przez województwo zachodniopomorskie na terenie gmin: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Bielice, Gryfino, Widuchowa. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej jest niezbędnym etapem do otrzymania pozwolenia na budowę przyłącza i rozpoczęcia prac w terenie.

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu z układem włączeniowym – zlokalizowanym w m. Przywodzie – do istniejącego gazociągu Szczecin–Lwówek oraz budowanego gazociągu Goleniów–Lwówek. Powstanie także stacja gazowa o przepustowości 250 000 m sześc. na godzinę. Zakończenie budowy gazociągu zostało zaplanowane na trzeci/kwartał kwartał 2023 roku.

Projekt budowy dwóch bloków gazowo–parowych o łącznej mocy 1340 MW jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny jako paliwo przyjazne środowisku. Realizacja obu powiązanych ze sobą inwestycji: budowy bloków gazowo-parowych oraz gazociągu przyłączeniowego ma również strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki nowoczesnej technologii Krajowy System Elektroenergetyczny zyska energię elektryczną wytwarzaną w oparciu o niskoemisyjne źródło. Energia elektryczna, produkowana w nowych blokach w Elektrowni Dolna Odra, pokryje zapotrzebowanie 2,5 miliona gospodarstw domowych.

Gaz-System/Mariusz Marszałkowski

Jakóbik: Rosjanie grożą Polsce rewanżem na Jamale