Nowe zasoby gazu zostały odkryte w Polsce. Orlen mówi, że to nie koniec

14 lutego 2023, 13:30 Alert

PKN Orlen odkrył ponad 500 mln m sześć. gazu podczas prac poszukiwawczych na złożu Jastrzębiec w okolicy Biłgoraja w województwie lubelskim. Koncern nie wyklucza, że gazu pod ziemią może być więcej niż mówią pierwotne wyniki. 

fot. PGNiG

Łącznie nowe odkrycie zwiększyło wydobywalne zasoby gazu w tym złożu do ponad 700 mln m sześc. gazu. Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p „Biszcza – Tarnogród”, to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Został on zaprojektowany w oparciu o wyniki badań geologicznych zrealizowanych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D.

Otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc rocznie., włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.

Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016-2018, do kopalni tej podłączono otwory Jastrzebiec-2 i Jastrzebiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Uzyskany pozytywny wynik odwiertu w obrębie koncesji Biszcza-Tarnogród potwierdza wysoką perspektywiczność tego rejonu Polski i realnie przyczynia się do zwiększenia krajowych zasobów i wydobycia gazu ziemnego. W bliskim sąsiedztwie od złoża Jastrzębiec trwa zagospodarowanie trzech kolejnych złóż gazu ziemnego. Szacowana przez spółkę łączna produkcja ze złóż Brzyska Wola, Kulno i Dąbrowica Duża, których zagospodarowanie zakończy się w przyszłym roku, osiągnie roczny poziom ok. 40 mln m sześc.

PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski

PGNiG odkryło dwa złoża gazu w Wielkopolsce