Gaz-System zawarł umowy przybliżające do budowy Gazociągu Polska-Litwa

24 marca 2020, 14:30 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Gaz-System podpisał dwie umowy dotyczące budowy Gazociągu Polska–Litwa po polskiej stronie. Rurociąg ma być gotowy do końca 2021 roku.

Umowy zostały zawarte

Gaz-System zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza głosi o nadzorze inwestorskim na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych na jednej z części odcinka północnego.

Zdaniem Gaz-Systemu, zawarte umowy to kolejny krok w budowie tego gazociągu. – Celem inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski, do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz–System.

Operator systemu przesyłowego podpisał umowę na roboty budowlane (na odcinku Kuków-granica RP o długości 47 km) z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad odcinkiem północnym objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km będzie zlokalizowany na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez pięć powiatów oraz 16 gmin. – W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20–30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej – wyjaśnia Gaz–System.

Północna część Gazociągu Polska–Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

  • odcinek (ok. 61 km) w powiatach kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;
  • odcinek (ok. 77 km) w powiatach grajewskim i suwalskim (województwo podlaskie) oraz ełckim (województwo warmińsko-mazurskie);
  • odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Odcinek południowy

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postępowania przetargowe wyboru wykonawców prac budowlano-montażowych.

Gazociąg Polska–Litwa

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro. Środki są przewidziane dla obu inwestorów projektu (Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Polski odcinek planowanego połączenia ma już komplet pozwoleń na budowę od listopada 2019 roku. Będzie liczył 343 km i ma być ukończony do końca 2021 roku. Według kontraktu zawartego pod koniec grudnia, tak zwany interkonektor gazowy Polska-Litwa ma powstać do końca 2021 roku. Jego przepustowość w stronę Litwy ma wynieść 2,4 mld m sześc. rocznie, a w stronę Polski 1,9 mld metrów sześc. rocznie.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki 

Litwa rozpoczyna budowę swojego odcinka gazociągu GIPL