Gaz-System znalazł projektanta gazociągu, który rozprowadzi gaz z terminalu LNG w Gdańsku

5 stycznia 2021, 12:15 Alert

ILF Consulting Engineers Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn–Wicko, w podziale na odc. Gustorzyn – Gardeja oraz odc. Gardeja – Kolnik”. Projekt realizowany będzie na zlecenie Gaz-System. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 30 grudnia 2020 roku.

źródło ILF Consulting Engineers Polska gazociąg gaz system
źródło ILF Consulting Engineers Polska

Umowa Gaz-System – ILF Consulting Engineers Polska

Inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch województw. Zakładana trasa projektowanego gazociągu na odcinku Gustorzyn–Gardeja przebiega przez tereny województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast Gardeja–Kolnik przez województwo pomorskie. Wskazane części gazociągu będą liczyć odpowiednio 128 i 86 km. ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez Gaz-System na wykonawcę tych zadań inwestycyjnych w wyniku postępowania przetargowego. Do zadań ILF Polska należy m.in. wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej m.in. Projekt Wstępny uwzględniający wybór trasy gazociągu oraz lokalizacji węzła, projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i Pozwolenia na Budowę. Ponadto, pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych, a także Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt ma przyczynić się do rozwoju systemu przesyłowego, a także w dłuższej perspektywie zapewnić możliwość stabilnego transportowania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym. – Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej. Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii. Zadanie to wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. Przewidywany czas realizacji prac to 33 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej i kolejne 32 miesiące na sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

Pływający terminal FSRU

Nowy gazociąg umożliwi rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce, a w przyszłości ma przyczynić się do rozwoju rynku gazu LNG we wschodniej części Europy. Inwestycja  ma także wpłynąć na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części polskiego wybrzeża.

Projektowane odcinki gazociągu Gustorzyn – Wicko będą miały łączną długość ok. 214 km, a ich trasę zaplanowano na terenie dwóch województw – pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Inwestycja będzie realizowana w podziale na dwa etapy: Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km oraz Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km.

Od lutego ub. roku trwają również prace projektowe związane z gazociągiem Kolnik – Gdańsk. Inwestycja o długości ok. 35 km połączy jednostkę FSRU z projektowanym węzłem w Kolniku i umożliwi odbiór gazu z pływającego terminalu oraz jego dalszy przesył. Za wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla tej części inwestycji odpowiada konsorcjum firm Ramboll Polska oraz Ramboll Danmark A/S.

Program FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – LNG (ang. Liquid Natural Gas).

Terminal FSRU ma być przystosowany do odbioru co najmniej 4,5 mld m szesć.  gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2026/2027 roku.

Aktualizacja, 7 stycznia 2021 r., godz. 11;30 – Dodano komunikat Gaz-System 

ILF Consulting Engineers Polska/Gaz-System/Michał Perzyński/Bartłomiej Sawicki

Naimski: Realizujemy pierwszy etap budowy pływającego gazoportu