Gaz-System oddaje kolejną inwestycję Korytarza Północ – Południe

29 sierpnia 2017, 06:30 Alert
agzsystem
fot. Gaz-System

Operator systemu przesyłowego, firma Gaz-System 12 września odda do eksploatacji gazociąg przesyłowy Czeszów – Wierzchowice. Gazociąg o długości 14 km i średnicy 1000 mm jest ostatnim elementem dolnośląskich gazociągów stanowiących element korytarza gazowego Północ-Południe.


Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Wierzchowice zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Zawonia i Krośnice.

Celem projektu jest budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice o długości ok. 14 km i średnicy 1000 mm. W sierpniu 2015 r. gazociąg otrzymał pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia/ początek września 2017 r.

Gazociąg po wykonaniu całego planowanego zakresu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ma na celu realizację dwukierunkowej dostawy gazu tzw. rewers.

Gaz System wylicza korzyści płynące z tej inwestycji: 

  • zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec,
  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny
  • Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Wierzchowice zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Zawonia i Krośnice. Fot. Gaz – System

Wartość Szacunkowa wartość inwestycji wyceniano na  86 mln zł. Projekt został zrealizowany także dzięki wsparciu UE. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Czeszów-Wierzchowice” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gaz-System ma miliard złotych na inwestycje Korytarza Północ–Południe (INFOGRAFIKA)

CIRE.pl/Gaz-System/BiznesAlert.pl