Gaz-System ma miliard złotych na inwestycje Korytarza Północ–Południe (INFOGRAFIKA)

9 stycznia 2017, 08:00 Alert

W 2016 roku Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 warte ponad 1 mld zł. Dzięki unijnym środkom dofinansowanie zyskało 5 projektów rozbudowy sieci przesyłowej w Polsce, które pozwolą na powstanie połączeń międzysystemowych z sąsiadami.

Spółka Gaz – System dzięki uzyskanym środkom z Unii Europejskiej pozyskała wsparcie w wysokości 1 mld zł na realizacje 5 projektów.

fot. PGNIG

gaz-system-2016-poiis

Dokończenie budowy Tłoczni Jeleniów II

Kwota dofinansowania wynosi 38,6 mln zł. Budowa tłoczni składa się z dwóch agregatów sprężających (sprężarka odśrodkowa napędzana turbina gazową) o wydajności 160 tys. m³/h każdy wraz z urządzeniami pomocniczymi. Tłocznia pozwoli na zwiększenie odbioru gazu w Lasowie, a także osiągnięcie wyższych parametrów ciśnienia przesyłanego gazu Inwestycja pozwoli na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł gazu i poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych od strony Niemiec.Budowa tłoczni Gazu Jeleniów II jest ściśle powiązana z rozbudową systemu gazociągów przesyłowych na Dolnym Śląsku, które zwiększą możliwości przesyłowe sieci i umożliwią podłączenie nowych odbiorców.

Gazociąg Czeszów-Wierzchowice

Celem projektu jest budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice o długości ok. 14 km.W sierpniu 2015 r. gazociąg otrzymał pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2017 r. Gazociąg po wykonaniu całego planowanego zakresu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ma na celu realizację dwukierunkowej dostawy gazu tzw. rewers. Celem projektu jest zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec na obszar Górnego Śląska, dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreśla Gaz-System, gazociąg umożliwi zastąpienie paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy produkcji ciepła i energii. Pozwoli to na obniżenie emisji gazów i pyłów do atmosfer. Wsparcie ze strony UE wyniesie 47,7 mln zł., a szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 86 mln zł.

Gazociąg Lwówek – Odolanów

Budowa tego gazociągu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km), zaś drugi obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania  i uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to czwarty kwartał 2018 roku.W zakresie budowy gazociągu relacji Lwówek-Odolanów spółka Gaz-System otrzymała 30 września 2016 r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej została określona na ponad 472 mln zł.

gaz-system-lwowek-odolanow

Gazociąg Hermanowice-Strachocina

Projekt uzyskał ponad 110 mln złotych wsparcia na budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja umożliwi pełne wykorzystanie mocy podziemnego magazynu gazu w Strachocinie, a także współpracę krajowego systemu przesyłowego z nowym interkonektorem Polska-Słowacja. Całkowity koszt budowy gazociągu ma wynieść około 288 mln zł. 19 grudnia 2016 r. Gazociąg Hermanowice-Strachocina stanowić będzie istotny element wschodniej nitki Korytarza Gazowego Północ-Południe. Długość gazociągu będzie wynosić 72 km.

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław

Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław o długości około 130 km. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu gazu w rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu. Ponadto gazociąg Zdzieszowice – Wrocław stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Koszty inwestycji szacowany jest na ok 620 mln zł, a dofinansowanie z POIiŚ wynosi 340 mln zł.

Gaz-System/BiznesAlert.pl