Gaz-System rozpisze aukcje na przepustowość Gazociągu Jamalskiego

7 czerwca 2021, 17:00 Alert

Gaz-System przedstawił ofertę produktów, które będą udostępnione w ramach aukcji produktów rocznych na platformach sprzedażowych GSA i RBP. Spółka jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (Gazociąg Jamalski) zaoferuje przepustowość połączeń międzysystemowych w aukcjach produktów rocznych.

Aukcje rozpoczną się piątego lipca 2021 roku o godz. 9.00 (CEST) na dwóch platformach do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP Gaz-System/Ontras i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych Gaz-System/Ontras ISO będzie oferowana na Platformie GSA.

– Uczestnicy rynku będą mogli dokonać rezerwacji istniejącej przepustowości na zasadach ciągłych w produktach rocznych. Dodatkowo w ramach aukcji przepustowości przyrostowych oferta obejmie 15 lat gazowych od planowanej daty udostępnienia tej przepustowości dla uczestników rynku – podkreśla operator systemu.

Ze szczegółami dotyczącymi aukcji uczestnicy rynku będą mogli zapoznać się podczas webinarium organizowanym przez Gaz-System, które odbędzie się dziewiątego czerwca 2021 roku o godz. 11.00 – link do formularza rejestracyjnego. W pierwszej części webinarium zostaną przekazane istotne informacje na temat aukcji produktów rocznych oraz aukcji przepustowości przyrostowej, zaś w drugiej części zostanie omówiona metodologia kalkulacji stawek opłat przesyłowych na rok 2022 oraz przedstawiona informacja o poziomie stawek na 2022 rok.

Oferta Gaz-Systemu w aukcjach rocznych przepustowości ciągłej w dniu 5 lipca 2021 roku dotyczy następujących punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami:

Platforma RBP: https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#news-and-events

Platforma GSA: https://gsaplatform.eu/

Link do formularza rejestracyjnego: https://www.gaz-system.pl/nc/strefa-klienta/do-pobrania/rejestracja/rejestracja-na-webinaria-gaz-system-dla-klientow-09062021/

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Polonizacja mocy Gazociągu Jamalskiego